Giáo Dục

05 vấn đề quan trọng mà Giáo viên tiểu học cần biết

share-data.top xin được chia sẻ đến quý thầy cô, bạn đọc 05 vấn đề quan trọng mà Giáo viên tiểu học cần biết nhằm đảm bảo được quyền lợi chính đáng cho mình.

1. Tiền lương

Tiền lương của giáo viên tiểu học, giáo viên tiểu học cao cấp đã được cập nhật cụ thể tại Bảng lương giáo viên, giảng viên áp dụng từ ngày 01/7/2019.

2. Trình độ

Từ ngày 01/07/2020, giáo viên tiểu học phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên (Căn cứ vào Điểm b Khoản 1 Điều 72 Luật giáo dục 2019).

3. Thời gian làm việc

Thời gian làm việc của giáo viên tiểu học trong năm học là 42 tuần, trong đó:

– 35 tuần dành cho việc giảng dạy và các hoạt động giáo dục theo quy định về kế hoạch thời gian năm học.

– 05 tuần dành cho học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

– 01 tuần dành cho việc chuẩn bị năm học mới.

– 01 tuần dành cho việc tổng kết năm học.

(Căn cứ vào Khoản 1 Điều 5 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT)

4. Định mức tiết dạy

Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể giáo viên tiểu học là 23 tiết.

Trường hợp giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần lễ được giảm 4 tiết.

(Căn cứ Khoản 1 Điều 6 và Khoản 2 Điều 10 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT)

5. Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Về vấn đề này được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 32/2011/TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học.

Theo đó, chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học là căn cứ của việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên tiểu học với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Đồng thời, chương trình này áp dụng cho tất cả cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, giáo viên đang giảng dạy tiểu học trong phạm vi toàn quốc; các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button