Giáo Dục

10 Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh học


Bộ Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh học

10 Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh học được website sưu tầm và chia sẻ. Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 10 ôn tập lại kiến thức môn Sinh, tích lũy thêm cho bản thân mình những kinh nghiệm giải đề hay, đồng thời biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý để đạt được điểm số cao cho kì thi học kì 1 lớp 10. Sau đây là đề thi mời các bạn tải về tham khảo

  • 10 Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán
  • 10 Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Vật lý
  • 10 Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Ngữ văn
  • 10 Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Địa lý

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đề 1

PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Roi của vi khuẩn có vai trò giúp vi khuẩn?

A.Thụ cảm

B.Tự vệ

C. Di chuyển

D. Sinh sản

Câu 2. Trong tế bào, các bào quan có 2 lớp màng bao bọc bao gồm

A. Nhân, ti thể, lục lạp

B. Nhân, ribôxôm, lizôxôm.

C. Ribôxôm, ti thể, lục lạp

D. Lizôxôm, ti thể, perôxixôm.

Câu 3. Trong tế bào, bào quan không có màng bao bọc là

A. Lizôxôm.

B. Ribôxôm.

C.Gliôxixôm.

D. Perôxixôm.

Câu 4: Lưới nội chất trơn không có chức năng nào sau đây?

A. Tổng hợp bào quan perôxixôm

B. Tổng hợp prôtêin

C. Tổng hợp lipit, phân giải chất độc

D. Vận chuyển nội bào

Câu 5: Cho các đặc điểm:

(1) Tự dưỡng (2) Có nội màng (3) Có màng nguyên sinh
(4) Có thành kitin (5) Có màng nhân (6) Có thành peptiđôglican
(7) Có ribôxôm (8) Có ADN (9) Có thành xenlulôzơ

Có bao nhiêu đặc điểm đúng với tế bào động vật?

A. 6             B. 4               C.7                    D. 5

Câu 6. Gọi vi khuẩn là tế bào nhân sơ vì:

A. Có kích thước nhỏ

B. Có tỷ lệ S/V lớn

C. Chưa có nhân hoàn chỉnh

D. Sinh trưởng và sinh sản nhanh

Câu 7. Các tế bào sau trong cơ thể người, tế bào có nhiều ti thể nhất là tế bào

A. Hồng cầu.            B. Cơ tim.               C. Biểu bì.               D. Xương.

Câu 8: Bào quan ribôxôm không có đặc điểm nào sau đây?

A. Bên ngoài được bao bọc bởi một màng photpholipit kép

B. Làm nhiệm vụ sinh tổng hợp prôtêin cho tế bào

C. Có cấu tạo gồm một tiểu phần lớn và một tiểu phần bé

D. Được cấu tạo bởi hai thành phần chính là rARN và prôtêin

Câu 9. Các ribôxôm được quan sát thấy trong các tế bào chuyên hoá trong việc tổng hợp

A. Lipit.             B. Pôlisaccarit.           C. Prôtêin.                 D. Glucôzơ.

Câu 10. Loại bào quan giữ chức năng cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào là

A. Ti thể.           B. Bộ máy Gôngi.      C. Lưới nội chất.       D. Ribôxôm.

Câu 11. Ađênin, đường ribôzơ và 3 nhóm photphat là thành phần cấu tạo nên:

A.ADN               B.Photpholipit            C. Nuclêôtit               D. ATP

Câu 12. Khi enzim xúc tác phản ứng, cơ chất liên kết với

A. Côfactơ.          B.Prôtêin.                 C. Côenzim.             D. Trung tâm hoạt động.

Câu 13. ATP là một phân tử quan trọng trong trao đổi chất vì:

A. Các liên kết phốtphát cao năng dễ hình thành nhưng không dễ phá huỷ.

B. Nó có các liên kết phốtphát cao năng dễ bị phá vỡ để giải phóng năng lượng.

C. Nó dễ dàng thu được từ môi trường ngoài cơ thể.

D. Nó vô cùng bền vững và mang nhiều năng lượng.

Câu 14: Tế bào thực vật trong các loại môi trường khác nhau:

10 Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh học

Phương án đúng là:

A. (I) Môi trường nhược trương, (II) môi trường đẳng trương, (III) môi trường ưu trương

B. (I) Môi trường đẳng trương, (II) môi trường ưu trương, (III) môi trường nhược trương

C. (I) Môi trường ưu trương, (II) môi trường nhược trương, (III) môi trường đẳng trương

D. (I) Môi trường ưu trương, (II) môi trường đẳng trương, (III) môi trường nhược trương

Câu 15: Trên cây khoai tây, bào quan lục lạp có ở?

A. Tế bào lông hút của rễ cây.

B. Tế bào mạch dẫn của thân

C. Tế bào làm nhiệm vụ quang hợp

D. Tất cả các tế bào ở trên cây khoai tây

Câu 16: Nếu màng của lizôxôm bị vỡ thì:

A. Tế bào sẽ bị enzim của lizôxôm phân hủy

B. Tế bào sẽ mất khả năng phân giải các chất độc hại

C. Tế bào sẽ bị chết do tích lũy nhiều chất độc

D. Hệ enzim của lizôxôm bị mất hoạt tính sinh học

Tài liệu vẫn còn mời các bạn tải về xem trọn nội dung

website đã chia sẻ trên đây 10 Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh học. Đề thi Sinh gồm 10 đề thi. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

  • Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Chuyên Thăng Long, Lâm Đồng năm học 2019 – 2020
  • Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán Trường THPT Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân năm học 2019 – 2020 (đề 2)

—————————–

Ngoài 10 Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Sinh học. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 10, đề thi học học kì 2 lớp 10 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 10 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button