Giáo Dục

125 câu hỏi trắc nghiệm phép biến hình trong mặt phẳng


Câu hỏi trắc nghiệm phép biến hình trong mặt phẳng

125 câu hỏi trắc nghiệm phép biến hình trong mặt phẳng. Tài liệu gồm 12 trang có 125 câu hỏi trắc nghiệm chia làm các phần: Phép tịnh tiến, phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm, phép quay, phép dời hình, phép vị tự, phép đồng dạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  • 300 câu trắc nghiệm đạo hàm theo chủ đề có đáp án
  • 429 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề quan hệ vuông góc trong không gian
  • 80 câu hỏi trắc nghiệm cấp số cộng, cấp số nhân

Câu hỏi trắc nghiệm phép biến hình trong mặt phẳng

Câu hỏi trắc nghiệm phép biến hình trong mặt phẳng

Câu hỏi trắc nghiệm phép biến hình trong mặt phẳng

PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM

Câu 39. Trong các hình sau đây, hình nào không có tâm đối xứng ?

A. Hình chữ nhật

B. Tam giác đều

C. Lục giác đều

D. Hình thoi.

Câu 40. Số chữ cái có tâm đối xứng trong tên trường “ TRÍ ĐỨC” là :

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 41. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng (d): . Hỏi trong 4 đường thẳng cho bởi các phương trình sau, đường thẳng nào có thể biến thành (d’) qua phép đối xứng tâm O.

A. x = 2

B. y = 2

C. x = -2

D. y = -2

Câu 42. Cho A(3;2). Ảnh của A qua phép đối xứng tâm O là:

A. (-3;2)

B. (2;3)

C. (-3;-2)

D. (2;-3)

Câu 43. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng (d): 2x – y + 1 = 0. Để phép đối xứng tâm I biến d thành chính nó thì toạ độ của I là:

A. (2;1)

B. (2;-1)

C. (1;0)

D. (0;1)

Câu 44. Ảnh của M(1;2) qua phép đối xứng trục OX có toạ độ là:

A. M/ (-1;2)

B. M/(1;-2)

C. M/(-2;1)

D. M/(-1;-2)

Câu 45. Ảnh của đường thẳng d: 2x+y-3=0 qua phép đối xứng trục OY là

A. d’: x+2y-3=0

B. d’: 2x-y-3=0

C. d’: 2x-y+3=0

D. d’: x+2y+3=0

Câu 46. Cho đường thẳng d: 2x – y = 0 phép đối xứng trục Oy sẽ biến d thành đường thẳng nào

A. 2x+y -1=0

B. 2x + y =0

C. 4x – y =0

D. 2x+y – 2=0

Câu 47. Cho M(3; – 1) Và I(1;2). Hỏi điểm nào trong các điểm sau là ảnh của M qua phép đối xứng tâm I

A. N(2;1)

B. P(- 1;3)

C. S(5; – 4)

D. Q(- 1;5)

Câu 48. Cho đường thẳng d: x = 2. Hỏi đường thẳng nào trong các đường thẳng sau là ảnh của d trong phép đối xứng tâm O(0;0)

A. y = 2

B. y = – 2.

C. x = 2

D. x = – 2

Câu 49. Cho đường thẳng d: x – y + 4= 0. Hỏi đường thẳng nào trong các đường thẳng sau có ảnh là d trong phép đối xứng tâm I(4;1)?

A. x – y+ 2 =0

B. x – y – 10 = 0

C. x – y – 8=0.

D. x – y + 6= 0

PHÉP QUAY

Câu 50. Cho hình bình hành ABCD tâm O, phép quay Q (O;-1800) biến đường thẳng AD thành đường thẳng:

A. CD

B. BC

C. BA

D. AC

Câu 51. Cho ngũ giác đều ABCDE tâm O. Phép quay nào sau đây biến ngũ giác thành chính nó

A. Q (O;-1800)

B. Q (A;-1800)

C. Q (D;-1800)

D. Cả A, B, C đều sai

Câu 52. Trong các chữ cái và số sau, dãy các chữ cái và số nào mà khi ta thực hiện phép quay tâm A một góc 1800 thì ta được một phép đồng nhất (A là tâm đối xứng của chữ cái hoặc số đó)

A. O, I, 0, 8, S

B. X, L, 6, 1, U

C. O, Z, V, 9, 5

D. H, J, K, 4, 8

Câu 53. Cho tam giác ABC,nQ(o;30o) (A)=A’, Q(o;30o) (B)=B’ Q(o;30o) (C)=C’. Với O khác A,B,C.khi đó:

A. Δ ABC đề

B. Δ ABC cân

C. Δ AOA’ đều

D. Δ AOA’ cân

Câu 54. Cho tam giác đều ABC có tâm O. Phép quay tâm O, góc quay φ biến tam giác ABC thành chính nó thì φ là:

A. pi /3 ;

B. 2pi /3;

C. 3pi /2 ;

D. pi /2

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về

Trên đây website.com vừa giới thiệu tới các bạn 125 câu hỏi trắc nghiệm phép biến hình trong mặt phẳng. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11…

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button