Giáo Dục

Ảnh hưởng của môi trường lên kiểu gen


website xin giới thiệu tới bạn đọc Ảnh hưởng của môi trường lên kiểu gen. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn giải Sinh học 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

I. Mối quan hệ gen và tính trạng

Ảnh hưởng của môi trường lên kiểu gen

II. Sự tương tác giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình

– Kiểu gen, môi trường và kiểu hình có quan hệ mật thiết với nhau. Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ thể với môi trường còn môi trường quy định sự hình thành của tính trạng. Kiểu hình là kết quả tương tác của kiểu gen và môi trường

– Những biến đổi kiểu hình trong đời sống cá thể không liên quan đến biến đổi vật chất di truyền gọi là thường biến.

III. Mức phản ứng của kiểu gen

– Tập hợp các kiểu hình của một kiểu gen tương ứng với các môi trường khác nhau gọi là mức phản ứng của gen.

– Các tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng.

– Các tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

  • Câu hỏi trắc nghiệm: Cơ chế di truyền và biến dị (Phần 1)
  • Câu hỏi trắc nghiệm: Cơ chế di truyền và biến dị (Phần 2)
  • Quy luật phân li
  • Quy luật phân li độc lập
  • Liên kết gen
  • Hoán vị gen
  • Di truyền liên kết với giới tính và truyền ngoài nhân
  • Tương tác gen và di truyền đa hiệu

Trên đây website đã giới thiệu tới bạn đọc Ảnh hưởng của môi trường lên kiểu gen. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12 mà website tổng hợp và đăng tải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button