Giáo Dục

Bài học rút ra từ truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng

Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng là truyện ngụ ngôn chứa đựng bài học giáo dục sâu sắc. Các em hãy cùng tham khảo Bài học rút ra từ truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng dưới đây để thấy được những quan điểm, lời khuyên, bài học sâu sắc được gửi gắm qua câu chuyện.

Bài học rút ra từ truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng:

– Trong cuộc sống xã hội, mỗi người lại có một vai trò, giá trị, sứ mệnh riêng như cậu Chân, cậu Tay, cô mắt, lão Miệng nhưng giữa họ lại có mối quan hệ vô cùng mật thiết bởi chỉ khi gắn kết, phối hợp với nhau mới có thể tạo nên một xã hội hoàn chỉnh, toàn diện.
– Con người là tổng hoà những mối quan hệ xã hội, do đó con người không thể tồn tại độc lập, tách biệt với tập thể, cộng đồng. Để cùng tồn tại, phát triển bên cạnh việc tự nỗ lực, phấn đấu con người cần sống nương tựa, gắn bó với nhau. Nói cách khác, con người phải luôn có tinh thần đoàn kết, ý thức gắn kết với cộng đồng, tập thể.
– Truyện ngụ ngôn Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng không chỉ gửi gắm những thông điệp về tình đoàn kết mà còn mang đến bài học về cách nhìn nhận, đánh giá: Không nên nhìn nhận phiến diện, đánh giá chủ quan về một sự việc, vấn đề mà cần nhìn toàn diện từ nhiều phía.

———————-HẾT———————-

Trên đây là nội dung Bài học của truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng.  Để có thêm kiến thức trả lời, làm tập làm văn, các em có thể tham khảo thêm phần Bình giảng truyện ngụ ngôn Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng và cùng với phần Soạn bài Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng nữa nhé.

 


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button