Giáo Dục

Bài luyện nghe Tiếng Anh trình độ B1 số 2

Listening Part – B1 Level English Language Practise Test

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến phần nghe Tiếng Anh trình độ B1 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Tiếng Anh dành cho người lớn do chúng mình.com sưu tầm và đăng tải. Đề nghe có độ khó tương đương với đề thi thật giúp bạn đọc làm quen với format đề thi chính thức. Chúc bạn đọc ôn tập hiệu quả.

Một số đề thi khác:

 • Bài luyện nghe Tiếng Anh trình độ B1 – Đề số 3
 • Đề luyện đọc Tiếng Anh trình độ B1 – Đề số 1
 • Đề thi thử trình độ B1 của khung Châu Âu
 • Kiểm tra trình độ Tiếng Anh – Dành cho người trưởng thành
 • Đề thi Tiếng Anh B1 có đáp án
 • Part 1.
  Look at six sentences for this part.
  You will hear a conversation between a boy, Jake and a girl, Holly about a new hall at their school. Decided if each sentence is correct or incorrect. If it is correct, put a tick in the box under A for YES. If it is not correct, put a tick in the box under B for No. 
  Listen carefully. You will here the conversation twice.

  Sentence Yes No
  1. Jake found it difficult to imagine the new hall before he saw it. A B
  2. Jake and Holly agree that their old school hall needed replacing. A B
  3. Holly was sorry to see part of sports field used for building. A B
  4. Holly is positive about the environmentally-friendly heating in the hall. A B
  5. Jake is looking forward to a classical music concert in the hall. A B
  6. They both want to get involved in a future event in the hall. A B
 • 1. Jake found it difficult to imagine the hall before he saw it.
 • 2. Jake and Holly agree that their old school hall needed replacing.
 • 3. Holly was sorry to see part of sports field used for building.
 • 4. Holly is positive about the environmentally-friendly heating in the hall.
 • 5. Jake is looking forward to a classical music concert in the hall.
 • 6. They both want to get involved in a future event in the hall.
 • Part 2.

  There are seven questions in this part.

  For each question there are three pictures and a short recording.

  Choose the correct picture and put a tick in the box below it.


  For example: 

 • 1. Where wil the girls meet?
  Task 2.1
 • 2. Which chair does the man want?
  Task 2.2
 • 3. Which picture show what the girls need?
  Task 2.3
 • 4. Which picture show what happened?
  Task 2.4
 • 5. What is Sarah’s mother doing?
  Task 2.5
 • 6. What luggage is the man taking on holiday?
  Task 2.6
 • 7. Which photograph does the man like?
  Task 2.7
 • Part 3. Listen and choose True or False.

 • A – The boy revised all weekend for his Economics exam.
 • A – It wasn’t an important exam.
 • A – His mum is worried about the cost of retaking the course.
 • B – The girl and the dog were playing in the park.
 • B – She took Bonzo to the vet’s straight away.
 • B – She had only had Bonzo for a short time.
 • C – The boy was using the phone when someone stole it.
 • C – The boy thinks he would recognise the thief.
 • C – The dad will see if the phone is insured.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button