Giáo Dục

Bài soạn siêu ngắn: Từ Hán Việt (tiếp) – Ngữ văn lớp 7

Bài soạn siêu ngắn: Từ Hán Việt (tiếp) – sgk ngữ văn lớp 7 tập 1. Tất cả các câu hỏi trong bài học đều được soạn ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đầy đủ ý.

Câu trả lời:

[Luyện tập] Câu 1: Chọn từ ngữ thích hợp để điền vào chỗ trống.

Trả lời:

a1: Mẹ – a2: Thân mẫu

b1: phu nhân – b2: vợ

c1: sắp chết/ sắp chết – c2: lâm chung

d1: giáo huấn – d2: dạy bảo

[Luyện tập] Câu 2: Tại sao người Việt Nam thích dùng từ Hán Việt để đặt tên người, tên địa lí?

Trả lời:

Vì từ Hán Việt thường có sắc thái trang trọng và hàm chứa ý nghĩa sâu xa.

[Luyện tập] Câu 3: Đọc đoạn văn trong truyền thuyết Mị Châu – Trọng Thuỷ và tìm những từ ngữ Hán Việt góp phần tạo sắc thái cổ xưa: Lúc bấy giờ Triệu Đà làm chúa đất Nam Hải. Mấy lần Đà…

Trả lời:

Các từ Hán Việt: Giảng hòa, cầu thân, hòa hiếu, nhan sắc tuyệt trần, thiếu nữ.

[Luyện tập] Câu 4: Nhận xét về việc dùng các từ Hán Việt in đậm trong những câu sau…

Trả lời:

  • “bảo vệ” : chống lại mọi sự hủy hoại, xâm phạm
  • “mĩ lệ” : đẹp trang trọng

Thay thế bằng từ Thuần Việt:

  • “Bảo vệ” thay bằng “giữ gìn”
  • “Mĩ lệ” thay bằng “đẹp đẽ”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button