Biểu Mẫu

Bài tập cuối khóa module 4 Khoa học tự nhiên THCS

Tải về

Bài tập cuối khóa module 4 Khoa học tự nhiên THCS là mẫu thầy cô phải xây dựng và nộp lên hệ thống phục vụ quá trình tập huấn module 4. Sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo và tải về.

Nội dung module 4 đó là: “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT”

Bài tập cuối khóa module 4 KHTN Trung học cơ sở được share-data.top.vn sưu tầm được và chia sẻ miễn phí tới các thầy cô nhằm hoàn thiện chương trình tập huấn đạt hiệu quả cao nhất, tiết kiệm nhiều thời gian và công sức.

Nguồn sưu tầm: Youtube PCT CHANNEL

Hướng dẫn hoàn thành Module 4 Khoa học tự nhiên THCS

Phụ lục I

KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG THCS ………

Tổ KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

MÔN HỌC: KHTN, KHỐI LỚP 6

(Năm học 2021 – 2022)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 04, số học sinh: 172.

2. Tình hình đội ngũ:

Số giáo viên: 03. Trong đó:

Trình độ đào tạo: Đại học: 03 ; Cao đẳng: 00 ; Trên đại học: 00

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 03 ; Khá: 00.

3. Thiết bị dạy học

II. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT

Thiết bị dạy học

Số lượng

Các bài thí nghiệm/thực hành

Ghi chú

Kính lúp

kính hiển vi quang học.

Bộ mẫu vật tế bào cố định hoặc mẫu vật tươi.

lamen, lam kính, nước cất, que cấy….

– Một số dụng cụ đo lường thường gặp trong học tập môn KHTN: Cân đồng hồ, nhiệt kế, ống đong, pipet, cốc đong….

9 cái

1 cái

1 bộ

1 bộ

1 bộ

Bài 2: Một số dụng cụ đo và quy định an toàn trong phòng thực hành

Bộ dụng cụ đo chiều dài, thời gian, khối lượng, nhiệt độ

9 bộ

Chủ đề 2: Các phép đo

Tranh/ảnh về sơ đồ biểu diễn sự chuyển thể của chất

Nhiệt kế lỏng hoặc cảm biến nhiệt độ. Cốc thuỷ tinh loại 250m. l Nến (Parafin) rắn

1 tờ

9 cái

Bài 6.Tính chất và sự chuyển thể của chất

Bộ đồ thí nghiệm 1: 2 ống nghiệm chứa oxygen, 2 que đóm, bật lửa.

Bộ đồ thí nghiệm 2: Chậu thủy tinh, cốc thủy tinh có chia vạch, nến, xốp, nước, bật lửa.

9 bộ

9 bộ

Bài 7: Oxygen và không khí

Máy chiếu

1 bộ

Bài 9: Một số lương thực – thực phẩm thông dụng

Bộ đồ thí nghiệm: Cốc, nước, muối, dầu ăn, đũa thủy tinh.

Hình ảnh một số sản phẩm có dạng nhũ tương.

Bộ đồ thí nghiệm: Cốc thủy tinh, đường, nước, đũa thủy tinh, đèn cồn, bật lửa.

9 bộ

9 bộ

Bài 10: Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch

Bộ đồ thí nghiệm: bát sứ, lưới đun, đèn cồn, kiềng, nước, muối.

Giấy lọc, bình thủy tinh, cốc thủy tinh, cát, bình chiết, giá thí nghiệm, dầu ăn.

9 bộ

Bài 11: Tách chất ra khỏi hỗn hợp

Tranh ảnh

Bộ đồ thí nghiệm: Lamen, đĩa petri, lọ đựng hóa chất, nước cất, kim mũi mác, kính lúp, lam kính, kính hiển vi, trứng cá, vảy hành

1 bộ

9 bộ

Bài 12: Tế bào – đơn vị cơ bản của sự sống

Bộ đồ thí nghiệm: Kính hiển vi quang học, lamen, lam kính, kim mũi mác, mẫu vật.

Tranh ảnh

9 bộ

1 bộ

Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể

Tranh ảnh

1 bộ

Bài 14: Phân loại thế giới sống

Tranh ảnh

1 bộ

Bài 15: Khóa lưỡng phân

Tranh ảnh

Bộ đồ thí nghiệm

1 bộ

Bài 16: Virus và vi khuẩn

Tranh ảnh

1 bộ

Bài 17: Đa dạng nguyên sinh vật

Tranh ảnh

1 bộ

Bài 18: Đa dạng nấm

Tranh ảnh

1 bộ

Bài 19: Đa dạng thực vật

Tranh ảnh, video, máy chiếu, loa.

1 bộ

Bài 20: Vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên

Mẫu vật, máy chiếu.

1 bộ

Bài 21: Thực hành phân chia các nhóm thực vật

Máy chiếu

1 bộ

Bài 22: Đa dạng động vật không xương sống

Máy chiếu

1 bộ

Bài 23: Đa dạng động vật có xương sống

Máy chiếu

1 bộ

Bài 24: Đa dạng sinh học

Giấy A0; bút dạ; giấy A4; bút bi; kính lúp.

3 bộ

Bài 25: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên

3

Lực kế các loại

Cảm biến lực

9 cái

9 cái

Bài 26. Lực và tác dụng của lực

4

Thanh nam châm

9 cái

Bài 27. Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

5

Tranh/ảnh mô tả sự tương tác của bề mặt hai vật

Bộ thiết bị chứng minh lực cản của nước

1 tờ

1 bộ

Bài 28. Lực ma sát

6

Bộ thiết bị chứng minh độ giãn lò xo

9 bộ

Bài 29. Lực hấp dẫn

7

Tranh/ảnh về sự mọc lặn của Mặt Trời

1 tờ

Bài 33. Hiện tượng mọc và lặn của Mặt Trời

8

Tranh/ảnh về một số hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng

1 tờ

Bài 34. Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng

9

Tranh/ảnh về hệ Mặt Trời

Tranh/ảnh về Ngân Hà

1 tờ

Bài 35. Hệ Mặt Trời và Ngân Hà

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT

Tên phòng

Số lượng

Phạm vi và nội dung sử dụng

Ghi chú

1

Phòng chuẩn bị thí nghiệm

2

Chuẩn bị thí nghiệm thực hành môn KHTN

2

Phòng học bộ môn

2

Thực hành/ Thí nghiệm môn học

3

Sân trường

1

Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên

II. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

Tiết thứ

Tên bài hoặc mạch nội dung kiến thức

Yêu cầu cần đạt(về KT, KN, TĐ, PC, NL)

Thiết bị dạy học cần sử dụng

I. MỞ ĐẦU (7 tiết)

1-3

Giới thiệu về khoa học tự nhiên

– Nêu được khái niệm Khoa học tự nhiên

– Trình bày được vai trò của Khoa học tự nhiên trong cuộc sống.

Máy tính, ti vi…..

4- 5

Các lĩnh vực chủ yếu của Khoa học tự nhiên

– Phân biệt được các lĩnh vực Khoa học tự nhiên dựa vào đối tượng nghiên cứu.

– Dựa vào các đặc điểm đặc trưng, phân biệt được vật sống và vật không sống.

Máy tính, ti vi…..

6-7

Một số dụng cụ đo và quy tắc an toàn trong phòng thực hành

– Trình bày được cách sử dụng một số dụng cụ đo thông thường khi họ

Khoa học tự nhiên (các dụng cụ đo chiều dài, thể tích, …).

– Biết cách sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học.

– Nêu được các quy định an toàn khi học trong phòng thực hành.

– Phân biệt được các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành.

– Đọc và phân biệt được các hình ảnh quy định an toàn phòng thực hành.

Máy tính, ti vi…..

II. CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT (21 tiết + 1 tiết ôn tập)

Chất có ở xung quanh ta

8-11

Các thể (trạng thái) của chất

– Nêu được sự đa dạng của chất (chất có ở xung quanh chúng ta, trong các vật thể tự

nhiên, vật thể nhân tạo, vật vô sinh, vật hữu sinh…).

– Trình bày được một số đặc điểm cơ bản ba thể (rắn; lỏng; khí) thông qua quan sát.

– Đưa ra được một số ví dụ về một số đặc điểm cơ bản ba thể của chất.

– Nêu được một số tính chất của chất (tính chất vật lí, tính chất hoá học).

– Nêu được khái niệm về sự nóng chảy; sự sôi; sự bay hơi; sự ngưng tụ, đông đặc.

– Tiến hành được thí nghiệm về sự chuyển thể (trạng thái) của chất.

– Trình bày được quá trình diễn ra sự chuyển thể (trạng thái): nóng chảy, đông đặc; bay hơi, ngưng tụ; sôi.

Máy tính, ti vi……

12-14

Oxygen và không khí

– Nêu được một số tính chất của oxygen (trạng thái, màu sắc, tính tan, …).

– Nêu được tầm quan trọng của oxygen đối với sự sống, sự cháy và quá trình đốt

nhiên liệu.

– Nêu được thành phần của không khí (oxygen, nitơ, carbon dioxide (cacbon đioxit), khí hiếm, hơi nước).

– Tiến hành được thí nghiệm đơn giản để xác định thành phần phần trăm thể tích của

oxygen trong không khí.

– Trình bày được vai trò của không khí đối với tự nhiên.

– Trình bày được sự ô nhiễm không khí: các chất gây ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm

không khí, biểu hiện của không khí bị ô nhiễm.

– Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí.

Máy tính, ti vi…..

15-22

Một số vật liệu, nhiên liệu,

nguyên liệu, lương thực,

thực phẩm thông dụng

– Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu,

lương thực, thực phẩm thông dụng trong cuộc sống và sản xuất như:

+ Một số vật liệu (kim loại, nhựa, gỗ, cao su, gốm, thuỷ tinh, …);

+ Một số nhiên liệu (than, gas, xăng dầu, …); sơ lược về an ninh năng lượng;

+ Một số nguyên liệu (quặng, đá vôi, …);

+ Một số lương thực – thực phẩm.

– Đề xuất được phương án tìm hiểu về một số tính chất (tính cứng, khả năng bị ăn

mòn, bị gỉ, chịu nhiệt, …) của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực –

thực phẩm thông dụng.

– Thu thập dữ liệu, phân tích, thảo luận, so sánh để rút ra được kết luận về tính chất

của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm.

– Nêu được cách sử dụng một số nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu an toàn, hiệu quả và

bảo đảm sự phát triển bền vững.

Máy tính, ti vi……

23-25

Dung dịch

– Nêu được khái niệm hỗn hợp, chất tinh khiết.

– Thực hiện được thí nghiệm để biết dung môi, dung dịch là gì; phân biệt được dung

môi và dung dịch.

– Phân biệt được hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp không đồng nhất.

– Quan sát một số hiện tượng trong thực tiễn để phân biệt được dung dịch với huyền

phù, nhũ tương.

– Nhận ra được một số khí cũng có thể hoà tan trong nước để tạo thành một dung

dịch; các chất rắn hoà tan và không hoà tan trong nước.

– Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến lượng chất rắn hoà tan trong nước.

Máy tính, ti vi…..

26-28

Tách chất ra khỏi hỗn hợp

– Trình bày được một số cách đơn giản để tách chất ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của

các cách tách đó.

– Sử dụng được một số dụng cụ, thiết bị cơ bản để tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng

cách lọc, cô cạn, chiết.

– Chỉ ra được mối liên hệ giữa tính chất vật lí của một số chất thông thường với

phương pháp tách chúng ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các chất trong thực tiễn.

Máy tính, ti vi…..

29

Ôn tập cuối chủ đề

Máy tính, ti vi…..

III. VẬT SỐNG (53 tiết + 3 tiết ôn tập và KT)

1. Tế bào – đơn vị cơ sở của sự sống

30-34

Khái niệm

– Nêu được khái niệm tế bào, chức năng của tế bào.

Máy tính, ti vi…..

35-39

Cấu tạo và chức năng tế bào

– Nêu được hình dạng và kích thước của một số loại tế bào.

– Trình bày được cấu tạo tế bào và chức năng mỗi thành phần (ba thành phần chính: màng tế bào, chất tế bào, nhân tế bào); nhận biết được lục lạp là bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở cây xanh

Máy tính, ti vi….

40

Ôn tập giữa học kì I

Máy tính, ti vi….

41

Ôn tập giữa học kì I

Máy tính, ti vi….

42

Kiểm tra giữa học kì I

43-47

Từ tế bào đến cơ thể

– Nhận biết được tế bào là đơn vị cấu trúc của sự sống.

– Phân biệt được tế bào động vật, tế bào thực vật; tế bào nhân thực, tế bào nhân sơ

thông qua quan sát hình ảnh.

– Dựa vào sơ đồ, nhận biết được sự lớn lên và sinh sản của tế bào (từ 1 tế bào → 2 tế

bào → 4 tế bào… → n tế bào).

– Nêu được ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản của tế bào.

– Thực hành quan sát tế bào lớn bằng mắt thường và tế bào nhỏ dưới kính lúp và kính

hiển vi quang học.

Máy tính, ti vi….

2. Đa dạng thế giới sống

48-51

Phân loại thế giới sống

– Nêu được sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống.

– Thông qua ví dụ nhận biết được cách xây dựng khoá lưỡng phân và thực hành xây

dựng được khoá lưỡng phân với đối tượng sinh vật.

– Dựa vào sơ đồ, nhận biết được năm giới sinh vật. Lấy được ví dụ minh hoạ cho mỗi giới.

– Dựa vào sơ đồ, phân biệt được các nhóm phân loại từ nhỏ tới lớn theo trật tự: loài,

chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới.

– Lấy được ví dụ chứng minh thế giới sống đa dạng về số lượng loài và đa dạng về

môi trường sống.

– Nhận biết được sinh vật có hai cách gọi tên: tên địa phương và tên khoa học.

Máy tính, ti vi…..

52-56

Virus và vi khuẩn

– Quan sát hình ảnh và mô tả được hình dạng và cấu tạo đơn giản của virus (gồm vật

chất di truyền và lớp vỏ protein) và vi khuẩn.

– Phân biệt được virus và vi khuẩn (chưa có cấu tạo tế bào và đã có cấu tạo tế bào).

– Dựa vào hình thái, nhận ra được sự đa dạng của vi khuẩn.

– Nêu được một số bệnh do virus và vi khuẩn gây ra. Trình bày được một số cách

phòng và chống bệnh do virus và vi khuẩn gây ra.

– Nêu được một số vai trò và ứng dụng virus và vi khuẩn trong thực tiễn.

– Vận dụng được hiểu biết về virus và vi khuẩn vào giải thích một số hiện tượng

trong thực tiễn (ví dụ: vì sao thức ăn để lâu bị ôi thiu và không nên ăn thức ăn ôi thiu; biết cách làm sữa chua, …).

– Thực hành quan sát và vẽ được hình vi khuẩn quan sát được dưới kính hiển vi

quang học.

Máy tính, ti vi…..

57-61

Đa dạng nguyên sinh vật

– Nhận biết được một số đối tượng nguyên sinh vật thông qua quan sát hình ảnh, mẫu

vật (ví dụ: trùng roi, trùng đế giày, trùng biến hình, tảo silic, tảo lục đơn bào, …).

– Dựa vào hình thái, nêu được sự đa dạng của nguyên sinh vật.

– Nêu được một số bệnh do nguyên sinh vật gây nên. Trình bày được cách phòng và

chống bệnh do nguyên sinh vật gây ra.

– Thực hành quan sát và vẽ được hình nguyên sinh vật dưới kính lúp hoặc kính hiển vi.

Máy tính, ti vi…..

62-66

Đa dạng nấm

– Nhận biết được một số đại diện nấm thông qua quan sát hình ảnh, mẫu vật (nấm

đơn bào, đa bào. Một số đại diện phổ biến: nấm đảm, nấm túi, …). Dựa vào hình thái,

trình bày được sự đa dạng của nấm.

– Trình bày được vai trò của nấm trong tự nhiên và trong thực tiễn (nấm được trồng làm thức ăn, dùng làm thuốc, …).

– Nêu được một số bệnh do nấm gây ra. Trình bày được cách phòng và chống bệnh do nấm gây ra.

– Vận dụng được hiểu biết về nấm vào giải thích một số hiện tượng trong đời sống như kĩ thuật trồng nấm, nấm ăn được, nấm độc, …

– Thông qua thực hành, quan sát và vẽ được hình nấm (quan sát bằng mắt thường hoặc kính lúp).

Máy tính, ti vi….

67-69

Đa dạng thực vật

– Dựa vào sơ đồ, hình ảnh, mẫu vật, phân biệt được các nhóm thực vật: Thực vật

không có mạch (Rêu); Thực vật có mạch, không có hạt (Dương xỉ); Thực vật có

mạch, có hạt (Hạt trần); Thực vật có mạch, có hạt, có hoa (Hạt kín).

– Trình bày được vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên: làm thực

phẩm, đồ dùng, bảo vệ môi trường (trồng và bảo vệ cây xanh trong thành phố, trồng

cây gây rừng, …).

– Quan sát hình ảnh, mẫu vật thực vật và phân chia được thành các nhóm thực vật

theo các tiêu chí phân loại đã học.

Máy tính, ti vi….

70

Ôn tập cuối học kì I

Máy tính, ti vi….

71

Ôn tập cuối học kì I

Máy tính, ti vi….

72

Kiểm tra cuối học kì I

73-74

Đa dạng thực vật (tiếp)

– Dựa vào sơ đồ, hình ảnh, mẫu vật, phân biệt được các nhóm thực vật: Thực vật

không có mạch (Rêu); Thực vật có mạch, không có hạt (Dương xỉ); Thực vật có

mạch, có hạt (Hạt trần); Thực vật có mạch, có hạt, có hoa (Hạt kín).

– Trình bày được vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên: làm thực

phẩm, đồ dùng, bảo vệ môi trường (trồng và bảo vệ cây xanh trong thành phố, trồng

cây gây rừng, …).

– Quan sát hình ảnh, mẫu vật thực vật và phân chia được thành các nhóm thực vật

theo các tiêu chí phân loại đã học.

Máy tính, ti vi….

75-79

Đa dạng động vật

– Phân biệt được hai nhóm động vật không xương sống và có xương sống. Lấy được

ví dụ minh hoạ.

– Nhận biết được các nhóm động vật không xương sống dựa vào quan sát hình ảnh

hình thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Ruột khoang, Giun; Thân mềm, Chân

khớp). Gọi được tên một số con vật điển hình.

– Nhận biết được các nhóm động vật có xương sống dựa vào quan sát hình ảnh hình

thái (hoặc mẫu vật, mô hình) của chúng (Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim, Thú). Gọi

được tên một số con vật điển hình.

– Nêu được một số tác hại của động vật trong đời sống.

– Thực hành quan sát (hoặc chụp ảnh) và kể được tên một số động vật quan sát được

ngoài thiên nhiên.

Máy tính, ti vi….

80-84

Vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên và trong thực tiễn

– Nêu được vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên và trong thực tiễn (làm thuốc, làm thức ăn, chỗ ở, bảo vệ môi trường,…).

Máy tính, ti vi….

85-88

Sự cần thiết bảo vệ đa dạng sinh học

– Giải thích được vì sao cần bảo vệ đa dạng sinh học.

– Thực hiện được một số phương pháp tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên: quan sát

bằng mắt thường, kính lúp, ống nhòm; ghi chép, đo đếm, nhận xét và rút ra kết luận.

– Nhận biết được vai trò của sinh vật trong tự nhiên (Ví dụ, cây bóng mát, điều hòa

khí hậu, làm sạch môi trường, làm thức ăn cho động vật, …).

– Sử dụng được khoá lưỡng phân để phân loại một số nhóm sinh vật.

– Quan sát và phân biệt được một số nhóm thực vật ngoài thiên nhiên.

– Chụp ảnh và làm được bộ sưu tập ảnh về các nhóm sinh vật (thực vật, động vật có

xương sống, động vật không xương sống).

– Làm và trình bày được báo cáo đơn giản về kết quả tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.

Máy tính, ti vi….

IV. NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI ( 35 tiết + 4 tiết ôn tập và KT)

1. Các phép đo

89-93

Đo chiều dài, khối lượng và thời gian

– Lấy được ví dụ chứng tỏ giác quan của chúng ta có thể cảm nhận sai một số hiện tượng.

– Nêu được cách đo, đơn vị đo và dụng cụ thường dùng để đo khối lượng, chiều dài,

thời gian.

– Dùng thước, cân, đồng hồ để chỉ ra một số thao tác sai khi đo và nêu được cách

khắc phục một số thao tác sai đó.

– Đo được chiều dài, khối lượng, thời gian bằng thước, cân, đồng hồ (thực hiện đúng

thao tác, không yêu cầu tìm sai số).

Máy tính, ti vi…..

94-98

Thang nhiệt độ Celsius, đo nhiệt độ

– Phát biểu được: Nhiệt độ là số đo độ “nóng”, “lạnh” của vật.

– Nêu được cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius.

– Nêu được sự nở vì nhiệt của chất lỏng được dùng làm cơ sở để đo nhiệt độ.

– Hiểu được tầm quan trọng của việc ước lượng trước khi đo; ước lượng được khối

lượng, chiều dài, thời gian, nhiệt độ trong một số trường hợp đơn giản.

– Đo được nhiệt độ bằng nhiệt kế (thực hiện đúng thao tác, không yêu cầu tìm sai số).

Máy tính, ti vi….

99

Ôn tập giữa học kì II

Máy tính, ti vi….

100

Ôn tập giữa học kì II

Máy tính, ti vi…..

101

Kiểm tra giữa học kì II

2. Lực và chuyển động

102-104

Lực và tác dụng của lực

– Lấy được ví dụ để chứng tỏ lực là sự đẩy hoặc sự kéo.

– Biểu diễn được một lực bằng một mũi tên có điểm đặt tại vật chịu tác dụng lực, có

độ lớn và theo hướng của sự kéo hoặc đẩy.

– Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm: thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển

động, biến dạng vật.

Máy tính, ti vi…..

105-107

Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

– Đo được lực bằng lực kế lò xo, đơn vị là niu tơn (Newton, kí hiệu N) (không yêu

cầu giải thích nguyên lí đo).

– Nêu được: Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực có sự tiếp xúc

với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực; lấy được ví dụ về lực tiếp xúc.

– Nêu được: Lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực không

có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác dụng của lực; lấy được ví dụ về lực

không tiếp xúc.

Máy tính, ti vi…..

108-110

Ma sát

– Nêu được: Lực ma sát là lực tiếp xúc xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật; khái

niệm về lực ma sát trượt; khái niệm về lực ma sát nghỉ.

– Sử dụng tranh, ảnh (hình vẽ, học liệu điện tử) để nêu được: Sự tương tác giữa bề

mặt của hai vật tạo ra lực ma sát giữa chúng.

Máy tính, ti vi…..

111-113

Khối lượng và trọng lượng

– Nêu được tác dụng cản trở và tác dụng thúc đẩy chuyển động của lực ma sát.

– Lấy được ví dụ về một số ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông

đường bộ.

– Thực hiện được thí nghiệm chứng tỏ vật chịu tác dụng của lực cản khi chuyển độn

trong nước (hoặc không khí).

Máy tính, ti vi…..

114-116

Biến dạng của lò xo

– Nêu được các khái niệm: khối lượng (số đo lượng chất của một vật), lực hấp dẫn

(lực hút giữa các vật có khối lượng), trọng lượng của vật (độ lớn lực hút của Trái Đất

tác dụng lên vật).

– Thực hiện thí nghiệm chứng minh được độ giãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với

khối lượng của vật treo.

Máy tính, ti vi…..

3. Năng lượng và cuộc sống

117

Khái niệm về năng lượng

– Từ tranh ảnh (hình vẽ, hoặc học liệu điện tử) hiện tượng trong khoa học hoặc thực

tế, lấy được ví dụ để chứng tỏ năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực

Máy tính, ti vi…..

118-119

Một số dạng năng lượng

– Phân loại được năng lượng theo tiêu chí.

– Nêu được: Vật liệu giải phóng năng lượng, tạo ra nhiệt và ánh sáng khi bị đốt cháy

gọi là nhiên liệu.

Máy tính, ti vi….

120-121

Sự chuyển hoá năng lượng

– Nêu được sự truyền năng lượng trong một số trường hợp đơn giản trong thực tiễn.

– Lấy ví dụ chứng tỏ được: Năng lượng có thể chuyển từ dạng này sang dạng khác,

từ vật này sang vật khác

– Nêu được định luật bảo toàn năng lượng và lấy được ví dụ minh hoạ..

Máy tính, ti vi…..

122-123

Năng lượng hao phí

– Nêu được: Năng lượng hao phí luôn xuất hiện khi năng lượng được chuyển từ dạng

này sang dạng khác, từ vật này sang vật khác.

Máy tính, ti vi….

124-125

Năng lượng tái tạo

– Lấy được ví dụ về một số loại năng lượng tái tạo thông dụng.

Máy tính, ti vi

126

Tiết kiệm năng lượng

– Đề xuất được biện pháp để tiết kiệm năng lượng trong các hoạt động hằng ngày.

Máy tính, ti vi….

127

Ôn tập cuối chủ đề

Máy tính, ti vi…

V. TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI (10 tiết + 3 tiết ôn tập và KT)

128-130

Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời

– Giải thích được một cách định tính và sơ lược: từ Trái Đất thấy Mặt Trời mọc và

lặn hằng ngày.

– Nêu được Mặt Trời và sao là các thiên thể phát sáng; Mặt Trăng, các hành tinh và

sao chổi phản xạ ánh sáng Mặt Trời.

Máy tính, ti vi…..

131-133

Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng

– Thiết kế mô hình thực tế (hoặc vẽ hình) để giải thích được một số hình dạng nhìn

thấy của Mặt Trăng trong Tuần Trăng.

Máy tính, ti vi….

134-135

Hệ Mặt Trời

– Mô tả được sơ lược cấu trúc của hệ Mặt Trời, nêu được các hành tinh cách Mặt

Trời các khoảng cách khác nhau và có chu kì quay khác nhau.

Máy tính, ti vi…

136-137

Ngân Hà

– Sử dụng tranh ảnh (hình vẽ hoặc học liệu điện tử) chỉ ra được hệ Mặt Trời là một

phần nhỏ của Ngân Hà.

Máy tính, ti vi…

138

Ôn tập cuối học kì II

Máy tính, ti vi…

139

Ôn tập cuối học kì II

Máy tính, ti vi…

140

Kiểm tra cuối học kì II

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

Bài kiểm tra, đánh giá

Thời gian

(1)

Thời điểm

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Hình thức

(4)

Giữa Học kỳ 1

90 phút

Tuần 10

Kiến thức đến tuần kiểm tra

Viết trên giấy

Cuối Học kỳ 1

90 phút

Tuần 19

Kiến thức của học kỳ I

Viết trên giấy

Giữa Học kỳ 2

90 phút

Tuần 28

Kiến thức đến tuần kiểm tra

Viết trên giấy

Cuối Học kỳ 2

90 phút

Tuần 36

Kiến thức của học kỳ II và cả năm

Viết trên giấy

IV. Các nội dung khác (nếu có)

1. Bồi giỏi và phụ kém theo phân công.

2. Tham gia các phong trào dạy tốt, học tốt và chuyên đề học tập

3. Tham gia các hoạt động phục vụ giáo dục khác.

……, ngày tháng …. năm 2021

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Để xem đầy đủ nội dung mời các bạn tải file về.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button