Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn tiếng Anh lớp 3 Tuần 22


Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 tuần 22

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 – Tuần 22 có đáp án bao gồm hệ thống kiến thức các dạng bài tập từ vựng, ngữ pháp ở Unit 13: Where’s my book? Lesson 3 và Unit 14: Are there any posters in the room? Lesson 1 có đầy đủ đáp án cho các em học sinh tham khảo và luyện tập để củng cố kiến thức, chuẩn bị cho các kì thi quan trọng sắp tới.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần môn tiếng Anh lớp 3 Tuần 22

1. Match and write. Then read the sentences aloud. Nối và viết. Sau đó đọc to các câu.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 22

2. Circle a or b. Khoanh tròn a hoặc b.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 22

3. Read and tick a or b. Đọc và tích chọn a hoặc b. 

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 22

4. Draw and write about a room in your house. Vẽ và viết về một căn phòng trong nhà của ban.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 22

5. Do the puzzle. Trò chơi ô chữ.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 22

6. Put the words in order. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1. the/ book/ Is/ there/ ?/

__________________________

2. many/ there/ How/ pens/ are/ ?/

__________________________

3. bed/ They/ the/ near/ are/ ./

__________________________

4. table/ It’s/ the/ under/ ./

__________________________

5. pictures/ Are/ your/ those/ ?

__________________________

6. five/ There/ school bags/ are/ ./

__________________________

7. Read and match. Đọc và nối. 

1. How many books are there? A. No, there isn’t.
2. Is your pen there? B. Yes, there are.
3. Where’s my schoolbag? C. There are five pictures.
4. Where are my mirrors? D. It is on the table.
5. Are there any maps? E. There are three.
6. How many pictures are there? F. They are on the wall.

Đáp án Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 – Tuần 22

1. Match and write. Then read the sentences aloud. Nối và viết. Sau đó đọc to các câu.

1 – There’s a chair in the bedroom. – c;

2 – The cupboard is black and white. – e;

3 – Who’s that? It’s my brother. – d;

4 – Where’s the sofa? It’s there. – a;

5 – I like chicken. – b;

2. Circle a or b. Khoanh tròn a hoặc b.

1. a 2. b 3. a 4. b 5. b 6. b

3. Read and tick a or b. Đọc và tích chọn a hoặc b. 

Chọn b

Hướng dẫn dịch

Xin chào, tôi tên là Minh Anh. Đây là phòng ngủ của tôi. Đây là giường của tôi. Giường của tôi thì nhỏ. Có một chiếc đèn treo trên tường. Có 4 cái ghế ở xung quanh chiếc bàn. Có 4 quyển sách và một chiếc đồng hồ ở trên bàn. Có 1 bức tranh ở trên giá sách.

4. Draw and write about a room in your house. Vẽ và viết về một căn phòng trong nhà của ban.

Gợi ý:

This is my house.

It is big and beautiful.

There is a living room, a kitchen, a bathroom and three bedrooms.

There are many trees and flowers in the garden.

Hướng dẫn dịch

Đây là nhà của tôi.

Nó lớn và đẹp.

Có một phòng khách, một nhà bếp, một phòng tắm và ba phòng ngủ.

Có rất nhiều cây và hoa trong vườn.

5. Do the puzzle. Trò chơi ô chữ.

1. CHAIR

2. SOFA

3. FAN

4. TABLE

5. CUPBOARD

6. WARDROBE

6. Put the words in order. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh.

1 – Is there the book?

2 – How many pens are there?

3 – They are near the bed.

4 – It’s under the table.

5 – Are those your picture?

6 – There are five schoolbags.

7. Read and match. Đọc và nối.

1 – E; 2 – A; 3 – D; 4 – F; 5 – B; 6 – C;

Trên đây là nội dung Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 – Tuần 22. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập được cập nhật liên tục trên website.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3…

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập:Tài liệu tiếng Anh Tiểu học – nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 – 11 tuổi).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button