Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 – Tuần 30


Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Anh tuần 30

Mời các bạn tham khảo Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 – Tuần 30 do website.com sưu tầm và đăng tải gồm các bài tập tiếng Anh khác nhau, có đáp án đi kèm, sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố lại các kiến thức đã được học trong Unit 18: What are you doing? Sau đây mời các thầy cô và các bậc phụ huynh tham khảo hướng dẫn các con của mình làm bài.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

WEEK 30

Unit 18: Lesson 1 + 2

1. Circle the odd one out.

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 18: What are you doing?

2. Write

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 18: What are you doing?

3. Match

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 18: What are you doing?

4. Read and circle T (True) or F (False)

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 18: What are you doing?

5. Find and circle.

Bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 18: What are you doing?

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3 – TUẦN 30

1.

1. d 2. b 3. a 4. c 5. d

2.

2. Reading 3. cleaning 4. writing 5. drawing 6. listening

7. cooking 8. swimming 9. watching 10. skating

3.

1. c 2. a 3. e 4. b 5. d

4.

1. F 2. T 3. T 4. F 5. F

5.

1. is listening to music.

2. is playing chess.

3. are playing table tennis.

Trên đây, website.com đã giới thiệu tới các bạn Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 – Tuần 30. Ngoài ra, để học tốt môn tiếng Anh hơn, mời các bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 3 được cập nhật liên tục trên website.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button