Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 – Tuần 31


Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Anh tuần 31

Mời các bạn tham khảo Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 – Tuần 31 do website.com sưu tầm và đăng tải gồm các bài tập tiếng Anh khác nhau, có đáp án đi kèm, sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố lại các kiến thức đã được học trong Unit 18 (lesson 3) và Unit 19 (lesson 1). Sau đây mời các thầy cô và các bậc phụ huynh tham khảo hướng dẫn các con của mình làm bài.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

WEEK 31

Unit 18: Lesson 3

Unit 19: Lesson 1

1. Match and write. Then read the words aloud

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 31

2. Write

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 31

3. Find and circle.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 31

4. Read and match.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 31

5. Write the answers about your family.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 31

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

1.

1. read 2. clean 3. draw

4. teacher 5. strawberry 6. ice cream

2.

1. are – am

2. is

3. are – are

4. is – is

5. are

4.

1. b 2. d 3. c 4. a

Trên đây, website.com đã giới thiệu tới các bạn Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 – Tuần 31. Ngoài ra, để học tốt môn tiếng Anh hơn, mời các bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 3 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3…được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button