Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 – Tuần 32


Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Anh tuần 32

Mời các bạn tham khảo Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 – Tuần 32 do website.com sưu tầm và đăng tải sẽ giúp các em học sinh hệ thống lại các kiến thức đã được học trong Unit 19: They’re in the park. Sau đây mời các thầy cô và các bậc phụ huynh tham khảo hướng dẫn các con của mình làm bài.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

WEEK 32

Unit 19: Lesson 2 + 3

1. Match and write. Then read the sentences aloud

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 32

2. Look and circle T (True) or F (False).

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 32

3. Read and write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 32

4. Read the text again and write the answers.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 32

5. Do the puzzle.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 32

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

1.

1-c. They skate at break time.

2-d. Write your name here, please.

3-a. I don’t like snakes.

4-e. It is rainy in Hue today.

5-b. He’s drawing a train.

2.

1. F 2. T 3. T 4. F 5. F 6. F

4.

1. She is in Hue.

2. It is sunny.

3. He is cycling in the playground.

4. It is cloudy and windy.

5. He is flying a kite in the garden.

5.

1. STORMY

2. SUNNY

3. WINDY

4. SNOWY

5. RAINY

Ngoài nội dung Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 – Tuần 32, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 3 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3…được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button