Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 – Tuần 35


Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Anh tuần 35

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 – Tuần 35 do website.com sưu tầm và đăng tải bao gồm các bài tập tiếng Anh khác nhau, có đáp án đi kèm giúp các em học sinh ôn tập và củng cố lại các kiến thức về từ vựng, ngữ pháp đã được học. Sau đây mời các em tham khảo.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

WEEK 35

SELF-CHECK

1. Put the words in the right columns.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 35

2. Write

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 35

3. Read and circle a, b or c.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 35

4. Write the answers.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 - Tuần 35

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

1.

Pet

Weather

Action

Toy

dog

cloudy

draw

Yo-yo

parrot

sunny

play

puzzle

cat

rainy

cook

doll

goldfish

windy

cycle

robot

rabbit

snowy

skip

kite

2.

1. What 2. where 3. How 4. What

5. What 6. What 7. Where 8. Where

3.

1. c 2. b 3. a 4. a 5. c

Trên đây là nội dung Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 3 – Tuần 35, Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 3 khác như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 1 lớp 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3…được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button