Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 – Tuần 29


Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Tiếng Anh tuần 29

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 – Tuần 29 bao gồm các bài tập tiếng Anh khác nhau có đáp án đi kèm, giúp các em học sinh hệ thống lại các kiến thức được học trong Unit 17: How much is the T-shirt? (lesson 2 + 3) tiếng Anh lớp 4 chương trình mới. Sau đây mời các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh tham khảo hướng dẫn các em làm bài.

BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

WEEK 29

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 – Tuần 29

(Unit 17 – Lesson 2+3)

1. Then read the sentences aloud. Pay attention to the word stress pattern.

Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 17 có đáp án

2. Circle and write.

Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 17 có đáp án

3. Read, colour and match.

Bài tập tiếng Anh lớp 4 chương trình mới Unit 17 có đáp án

4. Draw and write about your clothes (colour, price).

This is my…………………………………………………………………………

It is…..………………………………………………………………………………

These are my……………………………………………………………………

They are………………………………………………………………..…………

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 4

1.

1. d 2. e 3. a 4. b 5. c

2.

1. b 2. b 3. a 4. a

3.

1. b 2. d 3. a 4. c

Trên đây là Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 – Tuần 29. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập Tiếng Anh 4 hiệu quả khác như Để học tốt Tiếng Anh lớp 4, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học kỳ 2 lớp 4,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button