Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 – Tuần 29


Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 tuần 29

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 – Tuần 29 do website.com sưu tầm và đăng tải dưới đây gồm nhiều dạng bài tập từ vựng, ngữ pháp khác nhau, có đáp án đi kèm, sẽ giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập lại các kiến thức đã được học trong Lesson 2 và Lesson 3 Unit 17. Sau đây mời thầy cô và các em học sinh tham khảo chi tiết.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 5

WEEK 29

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 – Tuần 29

(Unit 17 – Lesson 2 + 3)

1. Write the answers. Then say the sentences aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 29

2. Read and write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 29

3. Read and tick T (True) or F (False).

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 29

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 29

4. Write the answers.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 29

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 5 – TUẦN 29

1. Write the answers.

1. some sausages 2. some juice 3. two glasses 4. three apples

2. Read and write.

1. How much 2. How much 3. How many 4. How much 5. How many

3. Read and tick T (True) or F (False).

1. T 2. T 3. F 4. T 5. F

Trên đây là nội dung Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 – Tuần 29. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác trên website.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,… để giúp các em học sinh lớp 5 học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button