Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 – Tuần 32


Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 tuần 32

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 – Tuần 32 do website.com sưu tầm và đăng tải dưới đây gồm nhiều dạng bài tập từ vựng, ngữ pháp khác nhau, có đáp án đi kèm, sẽ giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập lại các kiến thức đã được học trong Lesson 2 và Lesson 3 Unit 19. Sau đây mời thầy cô và các em học sinh tham khảo chi tiết.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 5

WEEK 32

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 – Tuần 32

(Unit 19 – Lesson 2 + Lesson 3)

1. Read and match. Then say the sentences aloud.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 32

2. Read and complete.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 32

3. Read and circle a, b or c.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 32

4. Write about you.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 32

ĐÁP ÁN

1.

1. d 2. c 3. b 4. e 5. a

2.

1. of 2. in 3. for 4. to 5. of

3.

1. c 2. c 3. a 4. c 5. a

Trên đây là nội dung Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 – Tuần 32. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác trên website.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,… để giúp các em học sinh lớp 5 học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button