Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 – Tuần 33


Đề luyện tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 tuần 32

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 – Tuần 33 do website.com sưu tầm và đăng tải dưới đây gồm nhiều dạng bài tập từ vựng, ngữ pháp khác nhau, có đáp án đi kèm, sẽ giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập lại các kiến thức đã được học trong Lesson 1 và Lesson 2 Unit 20. Sau đây mời thầy cô và các em học sinh tham khảo chi tiết.

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TIẾNG ANH LỚP 5

WEEK 33

(Unit 20 – Lesson 1 + Lesson 2)

1. Write the opposites.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 33

2. Read and write.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 33

3. Read and complete.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 33

4. Read the text again and write the answers.

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 - Tuần 33

Đáp án Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 – Tuần 33

1.

2. Quite 3. cheap 4. slow 5. old 6. cold 7. rainy 8. short

2.

1. Life in the city is more expensive than life in the countryside

2. Ho Chi Minh city is younger than Ha noi

3. 3. The Blue Tower is shorter than the Green Tower

4. Life in Da Lat is quiter than life in Da Nang.

5. The kangaroo is slower than the zebra.

3.

1. Of 2. smaller 3. visited 4. than 5. beautiful

4.

1. He went to Da Lat.

2. It is in the centre of Vietnam.

3. He visited Langbiang Peak, Prenn Waterfall, Valley of Love and Truc Lam Monastery.

4. Da Lat is.

5. In Ha Noi.

Trên đây là nội dung Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 – Tuần 33. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 khác trên website.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,… để giúp các em học sinh lớp 5 học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button