Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 4 – Đề 1


Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 4 – Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 4 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng Toán liên quan đến tỉ lệ. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 3 – Đề 2

Phiếu bài tập Toán lớp 5 Tuần 4 Đề 1

Giải Toán liên quan đến tỉ lệ

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tổng của hai số là 872. Số thứ hai bằngdfrac{3}{5} số thứ nhất. Tìm hai số đó.

a) Số thứ nhất 327

Số thứ hai 545 

b) Số thứ nhất 545

Số thứ hai 327  □ 

Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Hiệu hai số là 468. Tỉ số của hai số là dfrac{5}{8} . Tìm hai số đó.

A. 750 và 1218

B. 780 và 1248

C. 500 và 968

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Một ô tô đi trong 8 giờ được 328 km. Hỏi ô tô đó đi trong 15 giờ được bao nhiêu ki-lô-mét ?

a) 615km  □

b) 620km  □

c) 630km  □

Bài 4

Tìm hai số khi biết tổng của hai số là 75, số thứ nhất bằng frac{2}{3} số thứ hai.

Bài 5:

Hiệu của hai số là 36. Số lớn bằng frac{5}{3} số bé. Tìm hai số đó.

Bài 6:

Trên giá sách có 108 quyển sách gồm có sách Tiếng Việt và sách Toán. Biết số sách Toán bằng frac{4}{5} số sách Tiếng Việt. Hỏi trên giá sách có bao nhiêu quyển Toán; bao nhiêu quyển sách Tiếng Việt?

Bài 7:

Hiện nay anh hơn em 6 tuổi. Biết rằn bốn năm nữa tuổi em sẽ bằng frac{3}{5} tuổi anh. Tính tuổi của anh và em hiện nay?

Để tham khảo trọn bộ bài tập Toán lớp 5 của từng tuần học, các bạn học sinh cùng tham khảo chuyên mục: Bài tập cuối tuần Toán lớp 5. Tất cả các tài liệu tại đây đều Có đáp án và được tải miễn phí, các em tự luyện giải và so sánh đối chiếu kết quả nhé.

Đáp án Phiếu bài tập Toán lớp 5 Tuần 4 Đề 1

Bài 1

Ta có sơ đồ:

Bài tập cuối tuần lớp 5 Tuần 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số thứ nhất là:

872 : 8 × 5 = 545

Số thứ hai là:

872 – 545 = 327

Vậy ta có kết quả:

a) Số thứ nhất 327

Số thứ hai 545 S

b) Số thứ nhất 545

Số thứ hai 327 Đ

Bài 2

Ta có sơ đồ:

Bài tập cuối tuần lớp 5

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

8 – 5 = 3 (phần)

Số bé là:

468 : 3 × 5 = 780

Số lớn là:

780 + 468 = 1248

Đáp số: 780 và 1248.

Vậy đáp án đúng là B.

Bài 3

Mỗi giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là:

328 : 8 = 41 (km)

Ô tô đi trong 15 giờ đi được số ki-lô-mét là:

41 x 15 = 615 (km)

Đáp số: 615km.

Vậy nên ta có:

a) 615km Đ

b) 620km S

c) 630km S

Bài 4:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Số thứ nhất là:

75 : (2 + 3) x 2 = 30

Số thứ hai là :

75 – 30 = 45.

Bài 5:

HD:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Số lớn là:

36 : (5 – 3) x 5 = 90

Số bé là:

90 – 36 = 54.

Bài 6:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Số sách Toán có là:

108 : (5 + 4) x 4 = 48 (quyển)

Số sách Tiếng Việt có là:

108 – 48 = 60 (quyển).

Bài 7:

HD: Sau 4 năm nữa, anh vẫn hơn em 6 tuổi.

Ta có sơ đồ (sau 4 năm nữa):

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Tuổi anh hiện nay là:

15 – 4 = 11 (tuổi)

Tuổi em hiện nay là:

11- 6 = 5 (tuổi).

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 4 – Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 khác

  • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 4 – Đề 1
  • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5 Tuần 4 – Đề 2

Chuyên mục Toán lớp 5 sẽ hướng dẫn giải SGK và VBT Toán 5 chi tiết đầy đủ cả năm học cho các bạn học sinh tham khảo tìm lời giải phù hợp cho chương trình sách mình đang theo học. Toàn bộ tài liệu có đáp án cho từng bài.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 5 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 5 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button