Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Hình học – Tuần 1 – Đề 1


Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 – Phần hình học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Hình học – Tuần 1 – Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 1 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán về điểm, đường thẳng. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 1 – Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 1 – Đề 2

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 1 – Đề 1

ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG

Bài 1. Xem hình bên và trả lời câu hỏi bằng cách diễn đạt bằng lời và bằng kí hiệu:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học

a) Điểm nào thuộc đường thẳng nào?

b) Điểm nào nằm ngoài đường thẳng nào?

Bài 2. Sử dụng hình vẽ bài 1 và trả lời câu hỏi: Mỗi đường thẳng trong hình vẽ trên đi qua những điểm nào và không đi qua những điểm nào?

Bài 3. a) Vẽ một hình thể hiện các kí hiệu A ∈ a, B ∈ a, A ∈ b và B ∉ b;

b) Phát biểu ý nghĩa của các kí hiệu đó bằng lời “đường thẳng … đi qua (hay không đi qua) điểm”.

Bài 4. Cho hình bên.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học

a) Hãy đặt tên cho đường thẳng và điểm chưa có tên trên hình;

b) Xác định: Điểm nào thuộc đường thẳng nào? Diễn đạt bằng hai cách.

Bài 5. Cho hình bên, hỏi:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học

a) Những điểm nào trong hình vẽ có 4 đường thẳng đi qua? Hãy kể tên các điểm đó cùng với các đường thẳng đi qua nó.

b) Những điểm nào trong hình vẽ có 3 đường thẳng đi qua? Hãy kể tên các điểm đó cùng với các đường thẳng đi qua nó.

c) Những điểm nào trong hình vẽ có 2 đường thẳng đi qua? Hãy kể tên các điểm đó cùng với các đường thẳng đi qua nó.

d) Những điểm nào trong hình vẽ có 1 đường thẳng đi qua? Hãy kể tên các điểm đó cùng với các đường thẳng đi qua nó.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 1 – Đề 1

Bài 1. Nhìn hình vẽ ta thấy:

a) Điểm M thuộc các đường thẳng m và n, tức là M ∈ m và M ∈ n;

Điểm N thuộc các đương thẳng n và p, tức là N ∈ n và N ∈ p;

Điểm P thuộc các đường thẳng m và p, tức là P ∈ m và P ∈ p.

b) Điểm M nằm ngoài đường thẳng p, tức là M ∉ p;

Điểm N nằm ngoài đường thẳng m, tức là N ∉ m;

Điểm P nằm ngoài đường thẳng n, tức là P ∉ n.

Bài 2. Đường thẳng m đi qua M và P, không đi qua N; đường thẳng n đi qua N và M, không đi qua P; đường thẳng p đi qua P và N, không đi qua M.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học

Bài 3.

a) Hình vẽ bên.

b) A ∈ a nghĩa là: đường thẳng a đi qua điểm A;

A ∈ b nghĩa là: đường thẳng b đi qua điểm A;

B ∈ a nghĩa là: đường thẳng a đi qua điểm B;

B ∉ b nghĩa là: đường thẳng b không đi qua điểm B.

Ta cũng có thể phát biểu gọn lại như sau:

Đường thẳng b đi qua điểm A nhưng không đi qua điểm B; đường thẳng a đi qua cả hai điểm A và B.

Bài 4. a) Có thể điền, chẳng hạn: c là tên đường thẳng, K là tên điểm.

b) Điểm H thuộc cả ba đường thẳng a, b và c hay ba đường thẳng a, b, c cùng đi qua H.

Điểm K thuộc đường thẳng c hay đường thẳng c đi qua K (hình bên).

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 - Hình học

Bài 5.

a) Bốn đường thẳng b, c, d, e đi qua điểm A.

b) Không có điểm nào có 3 đường thẳng đi qua.

c) a và b đi qua E, a và c đi qua D, a và d đi qua c, a và e đi qua B.

d) Không có điểm nào.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button