Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Hình học – Tuần 12 – Đề 2


Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 – Phần hình học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Hình học – Tuần 12 – Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 12 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán Góc, nửa mặt phẳng. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 12 – Đề 2: Góc, nửa mặt phẳng

Bài 1. Cho ba điểm A, B và C thẳng hàng. Lấy một điểm O không thẳng hàng với chúng. Kẻ các tia OA, OB và OC.

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Hình học – Tuần 12 – Đề 2

a) Khi nào thì tia OB nằm giữa hai tia OA và OC?

b) Cho biết điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Hỏi tia OA có nằm giữa hai tia OB và OC không?

Bài 2. Cho hai tia chung gốc OA, OB không đối nhau.

a) Hãy vẽ và nêu cách vẽ một tia nằm giữa hai tia OA, OB.

b) Hãy vẽ và nêu cách vẽ một tia không nằm giữa hai tia OA, OB.

Bài 3. Cho đường thẳng a và hai điểm A và B không nằm trên đường thẳng a nhưng cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ a.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6

a) Đường thẳng a có cắt đoạn thẳng AB không? Vì sao?

b) Vẽ điểm C không nằm trên đường thẳng a sao cho đường thẳng a cắt đoạn thẳng AC. Đoạn thẳng a có cắt đoạn thẳng BC không? Vì sao?

Bài 4. Cho ba tia Oa, Ob, Oc biết tia Ob nằm giữa hai tia Oa và Oc.

a) Có thể nói rằng tia Oa và tia Oc nằm trong hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa tia Ob được không?

b) Gọi Od là một tia nằm giữa hai tia Ob và Oc. Tia Od có nằm giữa hai tia Oa và Oc không?

Bài 5. Cho ba đường thẳng cắt nhau tại ba giao điểm A, B, C.

a) Hãy vẽ điểm O sao cho A và O nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là BC, B và O nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng CA và C và O nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng AB.

b) Hãy vẽ điểm A’ sao cho A’ và O nằm trong hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là đường thẳng AB đồng thời A’ và O nằm trong hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ là đường thẳng AC. A’ và O cùng nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng nào?

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 12 – Hình học

Bài 1. (Học sinh tự vẽ hình).

a) Khi điểm B nằm giữa hai điểm A và C thì tia OB nằm giữa hai tia OA và OC.

b) Khi điểm C nằm giữa hai điểm A và B thì tia OA không nằm giữa hai tia OB và OC.

Bài 2. (Học sinh tự vẽ hình).

a) Lấy điểm M nằm giữa A, B. Tia OM nằm giữa hai tia OA, OB.

b) Gọi ON là tia đối của tia OM thì tia ON không nằm giữa hai tia OA, OB.

Bài 3. Gợi ý.

a) Không.

b) Có.

Bài 4.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6

a) Lấy một điểm A bất kì trên tia Oa khác điểm O, rồi lấy một điểm C bất kì trên tia Oc khác điểm O. Vì tia Ob nằm giữa hai tia Oa và Oc nên tia Ob cắt đoạn AC tại điểm B.

Như vậy A và C thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa tia Ob. Vì Alà một điểm bất kì khác O của tia Oa và c là mộtđiểm bất kì khác O củatia Oc nên ta có thể nói rằng mọi điểm của tia Oa, khác điểm O, và mọi điểm của tia Oc, khác điểm O nằm trong hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa tia Ob. Điểm O thuộc bở của hai nửa mặt phẳng đối nhau ấy. Vậy có thể nói rằng tia Oa và Oc nằm trong hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa tia Ob.

b) Vì tia Od nằm giữa hai tia Ob và Oc nên tia Od cắt đoạn BC tại điểm D. Như vậy D nằm giữa B và C. Ở trên ta đã thấy B nằm giữa A và C nên ta suy ra D nằm giữa A và C. Từ đó tia Od nằm giữa hai tia Oa và Oc.

Bài 5.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6

a) Giả sử ba đường thẳng a’a, b’b và c’c cắt nhau từng đôi một tại ba điểm A, B, C (hình vẽ bên). Điểm O cần vẽ là giao điểm của hai tia AO và BO sao cho tia AO nằm giữa hai tia AB và AC, tia BO nằm giữa hai tia BA và BC.

b) Điểm A’ nằm trên tia AA’ sao cho tia AA’ nằm giữa hai tia Ab’ và Ac, A’ và O cùng nằm trong một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng BC.

Ngoài Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Hình học – Tuần 12 – Đề 2, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button