Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 14 – Đề 2


Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 14 – Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 14 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán Chương 2 lớp 6: số nguyên, tập hợp số nguyên. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 13 – Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 13 – Đề 1

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 14 – Đề 2

Bài 1. Đọc độ cao của các địa điểm sau:

a) Độ cao của cao nguyên Đắc Lắc là 600m;

b) Độ cao của thềm lục địa Việt Nam là -65m;

c) Độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là 3143m ;

d) Độ cao của vịnh Cam Rành là -30m ;

e) Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét (thuộc Nê-Pan) là 8848m;

f) Độ cao của đáy vực Ma-ri-an (thuộc Phi-líp-pin) là -11 524m.

Bài 2. Đọc năm sinh của các nhà toán học, vật lí học:

a) Nhà toán học A-pô-lô-ni-út sinh vào khoảng năm -210;

b) Nhà toán học Ta-lét sinh năm -625;

c) Nhà toán học Cô-si sinh năm 1789;

d) Nhà vật lí học Niu-tơn sinh năm 1643.

Bài 3. Trên hình dưới đây điểm Q cách điểm O về phía Tây – Bắc là 7km.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

a) Điểm Q là điểm -7, viết gọn Q(-7), ta nói -7 là tọạ độ của điểm Q.

Tìm các số nguyên biểu diễn các điểm M, N, P và viết tọa độ của điểm đó;

b) Có điểm nguyên nào nằm chính giữa đoạn thẳng PN không?

c) Điểm chính giữa đoạn thẳng QM có toạ độ là bao nhiêu?

Bài 4. Tìm các số nguyên x, biết:

a) |x|+|-5| = |-15|;

b) |-5|.|x| = |-45|.

Bài 5. Tìm các số nguyên x, biết:

a) -l < |x| ≤ 2;

b) 0 ≤ |x| < 3;

c) 4 < |x| ≤ 6.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 14 – Đề 2

Bài 1.

a) Độ cao của cao nguyên Đắc Lắc là sáu trăm mét.

b) Độ cao của thềm lục địa Việt Nam là âm sáu mươi lắm mét.

c) Độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là ba nghìn một trăm bốn mươi ba mét.

d) Độ cao của vịnh Cam Ranh là âm ba mươi mét.

e) Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét (thuộc Nê-Pan) là tám nghìn tám trăm bốn mươi tám mét.

f) Độ cao của đáy vực Ma-ri-an (thuộc Phi-líp-pin) là âm mười một nghìn năm trăm hai mươi tư mét.

Bài 2.

a) Nhà toán học A-pô-lô-ni-út sinh vào khoảng năm 210 trước Công nguyên.

b) Nhà toán học Ta-lét sinh năm 625 trước Công nguyên.

c) Nhà toán học Cô-si sinh năm 1789 sau Công nguyên.

d) Nhà vật lí học Niu-tơn sinh năm 1643 sau Công nguyên.

Bài 3.

a) Các số nguyên biểu diễn các điểm M, N, P lần lượt là 5, 3, -2.

b) Không có điểm nguyên nào nằm chính giữa đoạn thẳng PN.

c) Điểm chính giữa đoạn thẳng QM có toạ độ là -1.

Bài 4.

a) |x| + |-5| = |-15|, suy ra |x| + 5 = 15, do đó |x| = 15 – 5 hay |x| = 10 nên x = -10 hoặc x = 10.

b) |-5|.|x | = |-45|, suy ra 5.|x| = 45, do đó |x| = 9 nên x = -9 hoặc x = 9.

Bài 5.

a) Vì -1 < |x| < 2 nên |x| ∈ {0 ; 1 ; 2}. Vậy x ∈ (-2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2}.

b) x ∈ {-2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2}.

c) x ∈ {-6 ; -5 ; 5 ; 6}.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button