Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 2 – Đề 1


Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 – Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 2 – Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 2 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán về số phần tử của một tập hợp, tập hợp con. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 1 – Đề 1

Bài tập chuyên đề tập hợp

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 2 – Đề 1

SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP. TẬP HỢP CON

Bài 1. Cho tập hợp M = {1985; 1986;…; 2012}. Tìm số phần tử của M.

Bài 2. Nhìn các hình vẽ 1; hình vẽ 2, hãy viết các tập hợp A, B, C.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

Bài 3. Cho hai tập hợp : A = {3 ; 5 ; 7} và B = {2 ; 4}.

Hãy viết các tập hợp, trong đó mỗi tập hợp gồm:

a) Một phần tử thuộc A và một phần tử thuộc B;

b) Hai phần tử thuộc A và một phần tử thuộc B;

c) Ba phần tử thuộc A và một phần tử thuộc B;

d) Ba phần tử thuộc A và hai phần tử thuộc B.

Bài 4. Viết tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 5 bằng hai cách. Biểu diễn trên tia số các phần tử của tập hợp A.

Bài 5. Viết tập hợp M các số tự nhiên nhỏ hơn 6, tập hợp N các số tự nhiên nhỏ hơn 9. Dùng kí hiệu ⊂ để thể hiện mối quan hệ giữa hai tập hợp đó.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 2 – Đề 1

Bài 1. M là tập hợp các số tự nhiên liên tiếp từ 1985 đến 2012, do đó số phần tử của M là: 2012 – 1985 + 1 = 28 (phần tử).

Bài 2.

Hình 1. A = {a ; b ; c}. B = {b; D; E}. C = {a; b; c; D; E; F; M; H}.

Hình 2. A ={m ; k}. B = {m ; k ; n ; p ; t}. C = {m ; k ; n ; p ; t; x ; y}.

Bài 3.

a) {3;2};{3;4};{5;2};{5;4};{7;2};{7;4}.

b) {3; 5 ; 2}; {3; 5; 4}; {5; 7 ; 2} ; {5; 7 ; 4} ; {3; 7 ; 2} ;{3; 7; 4}.

c) {3;5;7;2};{3;5;7;4}.

d) {3;5;7;2;4}.

Bài 4. Cách 1. Liệt kê các phần tử của tập hợp :

A = {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5).

Cách 2. Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp:

A = { x ∈ N | x < 5}.

Biểu diễn các phần tử của tập hợp trên tia số

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6

Bài 5. Tập hợp M các số tự nhiên nhỏ hơn 6 là: M = {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5}.

Tập hợp N các số tự nhiên nhỏ hơn 9 là : N = {0; 1; 2 ; 3; 4; 5; 6; 7; 8}.

Rõ ràng mọi phần tử của tập hợp M đều thuộc tập hợp N nên tập hợp M là tập hợp con của tập hợp N. Vậy M ⊂ N.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button