Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 21 – Đề 1


Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 21 – Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 21 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán Chương 2 lớp 6: Phép nhân hai số nguyên, ước và bội của một số nguyên. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 21 – Đề 1

Bài 1. Điền các số nguyên thích hợp vào ô trống trong bảng:

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 21 – Đề 1

x

5

-15

-60

-7

31

y

-13

10

-20

0

-50

-5

-15

x.y

-160

300

0

225

Bài 2. So sánh:

a) (-7).(-10) với 0;

b) (-123).8 với (-12).(-31);

c) (+30).(+6) với (-42).(-2);

d) (-127). 19 với 0;

e) 47.(-11) với -11;

f) (-21).57 với 57.

Bài 3.

a) Tìm tất cả các ước của 12, 16, 25.

b) Tìm tất cả các bội của -6 trong khoảng từ -18 đến 18.

c) Tìm năm bội của 7; -7.

Bài 4. Tìm số nguyên x, biết:

a) 7x.(x – 10) = 0 ;

b) 17.(3x – 6).(2x – 8) = 0.

Bài 5. Tìm các số nguyên x, sao cho:

a) 11 là bội của 2x – 1;

b) 2x – 1 là ước của 21.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 21

Bài 1.

x

5

-15

8

-60

-7

0

31

-15

y

-13

10

-20

-5

0

-50

-5

-15

x.y

-65

-150

-160

300

0

0

-155

225

Bài 2.

a) (-7).(-10) là tích của hai số nguyên âm nên là một số nguyên dương.

Mà số nguyên dương lớn hơn số 0. Vậy (-7).(-10) > 0.

b) (-123).8 là tích của hai số nguyên khác dấu nên (-123).8 < 0.

(-12).(-31) là tích của hai số nguyên cùng dấu nên là một số nguyên dương.

Suy ra (-12).(-31) > 0.

Từ hai chứng minh trên suy ra (-123).8 < (-12).(-31).

c) Ta có : (+30).(+6) = 180 ; (-42).(-2) = 84.

Mà 180 > 84. Vậy (+30).(+6) > (-42).(-2).

d) (-127). 19 < 0;

e) 47.0-11) < -11;

f) (-21).57 < 57.

Bài 3.

a) Các ước của 12 là -1 ; 1 ; -2 ; 2 ; -3 ; 3 ; -4 ; 4 ; -6 ; 6 ; -12 ; 12.

Các ước của 16 là -1 ; 1 ; -2 ; 2 ; -4 ; 4 ; -8 ; 8 ; -16 ; 16.

Các ước của 25 là -1 ; 1 ; -5 ; 5 ; -25 ; 25.

b) Muốn tìm một bội của một số, ta nhân số đó với một số nguyên nào đó. Các bội của – 6 trong khoảng từ -18 đến 18 là: -12 ; – 6 ; 0 ; 6 ; 12.

c) Các bội của 7 có dạng: 7.q, với q ∈ Z.

Do đó có thể chọn 5 bội của 7; -7 là: 0 ; -7 ; 7 ; -14 ; 14.

Bài 4.

a) 7x.(x -10) = 0, suy ra 7x = 0 hoặc x – 10 = 0.

– Nếu 7x = 0 thì x = 0.

– Nếu x – 10 = 0 thì x = 0 + 10 nên x – 10.

Vậy khi x = 0 hoặc x = 10 thì 7x.(x – 10) = 0.

b) 17.(3x – 6).(2x – 8) = 0 mà 17 > 0 nên 3x – 6 = 0 hoặc 2x – 8 = 0.

Suy ra hoặc x = 2 hoặc x = 4.

Vậy khi x = 2 hoặc x = 4 thì 17.(3x – 6).(2x – 8) = 0.

Bài 5.

a) 11 là bội của 2x – 1 nên 2x -1 là ước của 11.

Ta có bảng sau:

2x – 1

-11

– 1

1

11

x

-5

0

1

6

Vậy x ∈ {-5 ; 0 ; 1 ; 6} .

b) x ∈ {-10; – 3; -1; 0; 1 ; 2; 4; 11}.

Như vậy, website tổng hợp cho các bạn tham khảo Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 21 – Đề 1. Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button