Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 21 – Đề 2


Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 21 – Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 21 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán Chương 2 lớp 6: Phép nhân hai số nguyên, ước và bội của một số nguyên. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 21 – Đề 2

Bài 1. Các khẳng định sau là đúng hay sai?

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 21 – Đề 2

a) Nếu a là ước của b và a cũng là ước của c thì a là ước của (b + c) và (b – c);

b) Nếu a là bội của b và a cũng là bội của c thì a là bội của (b + c) và (b – c).

Bài 2. Tính:

a) (37 – 7).(-9) + (-17 – 13).21 ;

b) (-57).(75 – 36) – 75.(36 – 57);

c) 2.(-25).(-4).50;

d) 125.5.(-8).2;

e) 16.50.(-25).(-250).

Bài 3. Cho hai tập hợp A = {-3 ; -5 ; -7} và B = {11 ; 13}.

Tính tích x.y với x ∈ A, y ∈ B.

Bài 4. Tìm các số nguyên x, biết:

a) (4 – 2x).(x – 3) = 0 ;

b) -x.(x + 7).(x – 4) = 0;

c) |-x + 1|.|x – 2| = 0.

Bài 5. Tìm các số nguyên x, sao cho:

a) x – 13 là bội của x + 2 ;

b) x + 1 là ước của 4x + 11.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 21

Bài 1.

Khẳng định a) đúng.

Khẳng định b) sai.

Bài 2.

a) (37 – 7).(-9) + (-17 – 13).21 = 30.(-9) + (-30).21

= 30.(-9) + 30.(-21) = 30.(-9 – 21) = 30.(-30) = -900.

b) (-57).(75 – 36) – 75.(36 – 57) = -57.75 + 57.36 – 75.36 + 75.57

= 36.(57 – 75) = 36.(-18) = -648.

c) 2.(-25).(-4).50 = (-25).(-4).2.50 = 100.100 = 10000.

d) 125.5.(-8).2= 125.(-8).2.5 = -1000.10 = -100,00.

e) 16.50.(-25).(-250) = 50.(-25).4.(-250).4 = 50.(-100).(-1000) = 5000000.

Bài 3. Xem bảng sau:

x

-3

-5

-7

-3

-5

-7

y

11

11

11

13

13

13

x.y

-33

-55

-77

-39

-65

-91

Bài 4.

a) x ∈ {2 ; 3}.

b) x ∈ {- 7; 0 ; 4).

c) x ∈ {1 ; 2}.

Bài 5.

a) x -13 là bội của x + 2, suy ra (x – 13) chia hết cho (x + 2)

hay [(x + 2) – 15] chia hết cho (x + 2), do đó 15 chia hết cho (x + 2) nên x + 2 là ước của 15.

Ta có bảng sau:

x + 2

-15

-5

-3

-1

1

3

5

15

x

-17

-7

-5

-3

-1

1

3

13

Vậy x ∈ {-17; -7 ; -5 ; – 3 ; – 1 ; 1 ; 3 ; 13}.

b) x + 1 là ước của 4x + 11, suy ra (4x + 11) chia hết cho (x + 1)

hay [4(x + l) + 7] (x + l), do đó 7 chai hết cho (x + 1) nên x + 1 là ước của 7.

Ta có bảng sau:

x + 1

-7

– 1

1

7

x

-8

-2

0

6

Vậy x ∈ {-8 ; -2 ; 0 ; 6}.

Như vậy, website tổng hợp cho các bạn tham khảo Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 21 – Đề 2. Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button