Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 22 – Đề 2


Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 22 – Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 22 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán Số học – Chương 2 lớp 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 22 – Đề 2

Bài 1. Cho b là số nguyên âm, a là số nguyên. Hỏi a là số nguyên âm hay số nguyên dương nếu:

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 22 – Đề 2

a) Tích (-a).b là số nguyên dương?

b) Tích (-a).b là số nguyên âm?

Bài 2. Tính:

a) (-1). [52 -(- 4)3];

b) (-2)3.[49 + (-2)2]: 23.

Bài 3. Tìm số nguyên x thỏa mãn:

a) 2.(5 + 3.x) + x = 31 ;

b) (3x – 7) + 2.(5 – 2x) + 5x =19.

Bài 4. Tính giá trị của biểu thức :

a) A = (13 – 19)x khi x = 3, x = 5, x = 7 ;

b) B = 2y + y + y + y, với y = – 11.

Bài 5. Tìm các số nguyên x, biết: |x + 11| + |13 – x| = 0.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 22

Bài 1.

a) a là số nguyên dương.

b) a là số nguyên âm.

Bài 2.

a) -89.

b) -53.

Bài 3.

a) x = 3.

b) x = 4.

Bài 4.

a) A = -6x.

Khi x = 3, A = -18.

Khi x = 5, A = -30.

Khi x = 7, A = -42.

b) B = 5y.

Khi y = -11, B = -55.

Bài 5. |x + 11| > 0 và |13 – x| > 0 với mọi x ∈ Z.

Do đó |x + 11| + |13 – x| = 0 khi |x + 11| = 0 và |13 – x| = 0.

Suy ra x + 11 = 0 và 13-x = 0 nên x = -11 và x = 13.

Không có số nguyên x thoả mãn đồng thời hai điều kiện trên.

Vậy không có số nguyên x thoả mãn đề bài.

Như vậy, website tổng hợp cho các bạn tham khảo Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 22 – Đề 2. Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button