Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 24 – Đề 1


Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 24 – Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 24 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán Rút gọn phân số, Số học – Chương 3 lớp 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 24 – Đề 1 – Rút gọn phân số

Bài 1. Rút gọn các phân số sau:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 6

Bài 2. Tìm phân số tối giản của mỗi phân số sau:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 6

Phân tích. Muốn tìm phân số tối giản của một phân số ta chỉ cần tìm ƯCLN của tử và mẫu của phân số đã cho, rồi chia cả tử và mẫu của phân số cho ƯCLN đó.

Bài 3. Rút gọn các phân số sau:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 6

Bài 4. Tìm ba phân số bằng phân số frac{8}{5}và có mẫu số là số lẻ. Có thể tìm được bao nhiêu phân số như thế mà có mẫu là số lẻ?

Bài 5. Cho tập hợp A = {2; -3; 12; -18}. Hãy tìm những phận số có tử và mẫu đều thuộc tập hợp A và bằng phân số frac{-18}{27}.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 24

Bài 1.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 6

Bài 2.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 6

Bài 3.

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 6

Bài 4. Muốn có một phân số bằng frac{8}{5}và có mẫu số là số lẻ ta chỉ cần nhân cả tử và mẫu của frac{8}{5}với cùng một số lẻ. Chẳng hạn:

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 6

Có vô số phân số bằng mà mẫu là số lẻ vì có vô số số lẻ.

Bài 5. Các phân số cần tìm là

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 6

Như vậy, website tổng hợp cho các bạn tham khảo Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 24 – Đề 1. Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button