Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 4 – Đề 1


Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 – Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 4 – Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 4 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán về lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

100 Bài tập ôn tập và hệ thống kiến thức môn Toán lớp 6

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 3 – Đề 1

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 4 – Đề 1

LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN. NHÂN HAI LUỸ THỪA CÙNG CƠ SỐ

Bài 1. Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

A. 52. 53 = 55

B. 52. 53 = 56

C. 52. 53 = 255

D. 52. 53 = 256

Bài 2. Viết kết quả các phép tính sau dưới dạng một luỹ thừa:

a) 34 . 32

b) 38 . 38

c). 275 . 32

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức:

A = 150 + 30 : 6 – 22 .5;

B = (150 + 30) : 6 – 22.5;

C = 150 + (30 : 6 – 22).5;

D = (150 + 30 : 6 – 22 ).5.

Bài 4. Viết gọn tích 2.2.6.12.4. bằng cách dùng luỹ thừa.

Bài 5. Tìm số tự nhiên n, biết: 16. 2n= 256.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 4 – Đề 1

Bài 1. Đáp án A đúng.

Bài 2.

a) 34. 32= 34 + 2 =36.

b) 38. 38= 38+8 = 316.

c) 275. 32= 35. 32= 315+2 = 317.

Bài 3. A = 150 + 30 : 6 – 22.5 = 150 + 5 – 4.5 = 150 + 5 – 20 = 155 – 20 = 135.

B = (150 + 30) : 6 – 22.5 = 180 : 6 – 4.5 = 30 – 20 = 10.

C = 150 + (30 : 6 – 22).5 = 150 + (5 – 4).5 = 150 + 5 = 155.

D = (150 + 30 : 6 – 22).5 = (150 + 5 – 4).5 = 151.5 = 755.

Bài 4. 2 . 2 . 6 . 12 .4 = 2 . 2 . 2. 3 . 3. 2 . 2 . 2. 2 = (2.2.2.2.2.2.2).(3.3) = 2732.

Bài 5. Biến đổi bài toán về dạng 2n+4 = 28 do đó n = 4.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 5 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button