Giáo Dục

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 13: Chính tả


Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2: Tuần 13

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 13: Chính tả bao gồm chi tiết các bài tập về chính tả để các em học sinh ôn tập tốt phần chính tả, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học môn Tiếng Việt lớp 2 và ôn tập củng cố kiến thức cuối học kì 1 đạt kết quả cao.

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2

Tuần 13: Phần A – Chính tả

Bạn đang xem: Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 13: Chính tả

PHÂN BIỆT iê/yê

1. Điền vào chỗ trống iê hoặc yê cho thích hợp:

côt…n, b…n giới, chim …´..n, ch…..n đấu, …n lặng, h..‘…u b..´..u k…u căng, tu..´..t trắng.

PHÂN BIỆT r/d/gi

2. Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào từng chỗ trống để tạo từ:

a) … dượng, cái …, … rầm. (dì, gì, rì)

b) … chả, … rỉ, lò …, … dẫm, bánh … ,thăm …. (dò, giò, rò)

3. Tìm các từ có 2 tiếng được ghi bằng d, có 2 tiếng được ghi bằng g, có 2 tiếng được ghi bằng r.

PHÂN BIỆT thanh hỏi/thanh ngã

4. Điền dấu hỏi hay dấu ngã vào những chữ in đậm:

Cả heo sinh con và nuôi con bang sưa, nó khôn hơn cả chó, khi. Có thê dạy nỏ canh gác bờ biên, dân tàu thuyền vào các cang, săn lùng thuyền giặc.

5. Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào từng chỗ trống để tạo từ:

a) vắng …, … vời, … chuyện, vui…. (vẻ, vẽ)

b) cửa …, …. lời, bỏ …, … ngách. (ngõ, ngỏ)

Hướng dẫn làm bài

1. tiên, biên, yến, chiến, yên, hiểu biết, kiêu, tuyết..

2. a) dì dượng, cái gì, rì rầm.

b) giò chả, rò rỉ, lò dò, dò dẫm, bánh giò, thăm dò.

3. Chẳng hạn:dò dẫm, duyên dáng, dí dỏm ; giữ gìn, giặc giã, giòn giã ; rò rỉ, róc rách, rộn ràng.

4. sữa, khỉ, thể, biển, dẫn, cảng.

5. a) vắng vẻ, vẽ vời, vẽ chuyện, vui vẻ.

b) cửa ngõ, ngỏ lời, bỏ ngỏ, ngõ ngách.

Ngoài Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 13: Chính tả trên, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi sắp tới đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button