Giáo Dục

Bài tập Toán lớp 3 – Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số

Bài tập Toán lớp 3 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh lớp 3 củng cố và rèn luyện kỹ năng tính toán, chúng mình xin giới thiệu bài test Bài tập Toán lớp 3 – Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số. Tham gia làm bài test để làm quen với các dạng toán liên quan đến phép nhân giữa số có 4 chữ số với số có 1 chữ số nhé!

Bài tập Toán lớp 3: Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số là bài ôn tập chương 3 môn Toán lớp 3 có đáp án. Đề được để dưới dạng trực tuyến nên các em học sinh có thể trực tiếp vào làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Đề có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm bài hơn.

Mời các em làm tiếp: Bài tập Toán lớp 3 – Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (tiếp theo)

 • Câu 1. Đặt tính rồi tính:
 • 203 × 2 =

  406

 • 1203 × 2 = ………

  2406

 • 1203 × 4 =

  4812

 • Câu 2. Mỗi xe chở 1150kg gạo. Hỏi 6 xe chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

  Số gạo mà 6 xe chở được là: ……… (kg)

  6900

  Số gạo mà 6 xe chở được là:

  1150 × 6 = 6900 (kg)

  Đáp số: 6900 kg gạo.

 • Câu 3. Tính:
 • a) 2000 × 3 + 2009 = ……….

  8009

 • b) 2000 × 3 – 2009 = ……….

  3991

 • Câu 4. Cửa hàng trong ngày đầu bán được 1050kg xi măng, ngày sau bán được số xi măng gấp 3 lần ngày đầu. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam xi măng?
  Cả 2 ngày cửa hàng bán được …….kg xi măng.

  4200

  Số xi măng ngày sau cửa hàng bán được:

  1050 × 3 = 3150 (kg).

  Số xi măng cả 2 ngày cửa hàng bán được:

  1050 + 3150 = 4200 (kg).

  Đáp số: 4200kg xi măng.

 • Câu 5:
  Tìm x, biết: x : 7 = 1024
  Trả lời:
  x = ………..

  7168

 • Câu 6:
  Tính: 3762 x 2 = ……………

  7524

 • Câu 7:
  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 3578m và chiều rộng kém chiều dài 1572m. Tính chu vi thửa ruộng đó.
  Trả lời: …………. m.

  11168

  Chiều rộng của thửa ruộng là: 3578 – 1572 = 2006 (m)
  Chu vi của thửa ruộng là: (3578 + 2006) x 2 = 11168 (m)
  Đáp số: 11168 (m)
 • Câu 8:
  Tính chu vi hình vuông có độ dài cạnh là 1409cm.
  Trả lời:
  Chu vi hình vuông là ………….

  5636

 • Câu 9:
  Một ô tô tải chở một chuyến được 2783kg thóc. Hỏi 3 chiếc xe tải như thế chở được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
  Trả lời: ………… kg.

  8349

 • Câu 10:
  Bạn An mua một chiếc thước kẻ hết 2300 đồng. Hỏi nếu An mua 3 chiếc thước kẻ như thế thì hết bao nhiêu đồng?
  Trả lời: ……….. đồng.

  6900

 • Câu 11:
  Bạn nào thực hiện phép tính đúng?
 • Câu 12:
  Tính: 1021 x 4 = ……….

  4084

 • Câu 13:
  Xây một bức tường hết 1278 viên gạch. Hỏi xây 4 bức tường như thế hết bao nhiêu viên gạch?
  Trả lời: ………. viên gạch.

  5112

 • Câu 14:
  Hai bạn Hoa và Lan đi đò sang sông đi chợ huyện. Mỗi người đi đò mất 2000 đồng một lượt. Hỏi tính cả lượt đi và về, cả hai bạn phải trả bao nhiêu tiền đi đò?
  Trả lời: ……….. đồng.

  8000

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button