Giáo Dục

Bài tập Toán lớp 4 – Quy đồng mẫu số các phân số


Bài tập Toán lớp 4 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh lớp 4 rèn luyện kĩ năng tính toán liên quan đến các phân số website xin giới thiệu bài test Bài tập Toán lớp 4 – Quy đồng mẫu số các phân số. Vận dụng kiến thức đã học về quy đồng mẫu số để hoàn thành các câu hỏi trong bài test và nâng cao kỹ năng tính toán của mình nhé!

Bài tập liên quan:

 • Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu các phân số
 • Câu 1:

  Hai phân số lần lượt bằng hai phân số 3/7 và 1/2 có mẫu chung bằng 42 là:

 • Câu 2:
  Mẫu số chung bé nhất có thể có của 2 phân số 11/56 và 3/28 là số tự nhiên nào?
  Trả lời:
  Đó là số: …………

  56

 • Câu 3:

  Ba phân số lần lượt bằng 3 phân số: 1/3; 2/5; 1/2 là:

 • Câu 4:
  Mẫu số chung bé nhất của 3 phân số 13/36; 23/72; 31/54 là số tự nhiên nào?
  Trả lời:
  Đó là số ……….

  216

 • Câu 5:

  Ba phân số lần lượt bằng 3 phân số 2/15; 7/30; 1/45 là:

 • Câu 6:

  Viết các phân số lần lượt bằng 3/8 và 7/12 có mẫu số chung là 24?

 • Câu 7:
  Hãy tìm mẫu số chung nhỏ nhất có thể của các phân số sau: 3/5; 4/5; 2/3
  Trả lời:
  Mẫu số chung nhỏ nhất của các phân số trên là: ………

  15

 • Câu 8:

  Hãy quy đồng mẫu số 3 phân số sau với mẫu số chung là nhỏ nhất: 7/30; 17/45; 11/60.

 • Câu 9:
  Người ta bán 3/7 số gạo có trong bao. Hỏi nếu số gạo trong bao được chia thành 126 phần thì số gạo đã bán chiếm bao nhiêu phần trong số đó?
  Trả lời:
  Số gạo đã bán chiếm …………. phần.

  54

 • Câu 10:
  Mẫu số chung nhỏ nhất của hai phân số 7/9 và 2/3 là: ………….

  9

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button