Giáo Dục

Bài tập trắc nghiệm: Bất đẳng thức


Đây là tài liệu Bài tập trắc nghiệm: Bất đẳng thức do website.com sưu tầm và biên soạn gửi tới quý phụ huynh và học sinh. Bài tập về bất đẳng thức bao gồm những câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp giúp các em củng cố, ôn tập kiến thức về chuyên đề bất đẳng thức hiệu quả.

Tài liệu do website.com biên soạn và đăng tải, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại

Bài tập trắc nghiệm: Bất đẳng thức

I. Trắc nghiệm: Bất đẳng thức lớp 10

Câu 1: Giá trị lớn nhất của hàm số: y=x+sqrt{8-x^{2} }

A.1 B.4
C.2 D.2sqrt{2}

Câu 2: Cho 2 số thực x,y thảo mãn: x^2+y^2+xy=3. Giá trị của biểu thức: A=x+y

A.left[0,2right] B.left[0,3right]
C.left{-2,2right} D.left[-2,2right]

Câu 3: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số y=sqrt{x+3}+sqrt{6-x}

A.2 B.-sqrt{2}
C.3 D.sqrt{3}

Câu 4: Nếu 0<a<1 thì đẳng thức nào sau đúng

A.a>frac{1}{a}B. a>sqrt{a}C.a^3>a^2D.frac{1}{a}>sqrt{a}Câu 5: Nếu a+b<a, b-a>b thì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

A. ab>0B. b<a
C. a<b<0 D. a>0, b<0

Câu 6: Tìm gíá trị nhỏ nhất của hàm số fleft(xright)=frac{x^4+3}{x}

A. 4 B. 6
C.frac{19}{2} D.frac{13}{2}

Câu 7: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: y=sqrt{7-2x}+sqrt{3x+4}

A. frac{sqrt{87}}{3} B. frac{sqrt{21}}{4}
C.5 D.2sqrt{3}

Câu 8: Cho 2 số thực x,y thảo mãn 2x+3yle7. Giá trị lớn nhất của biểu thức: B=x+y+xy

A.2 B.4
C.5 D.7

Câu 9: Cho 2 số thực x, y không âm và thỏa mãn x^2+2xy=12. Tìm x, y để P=xy đạt giá trị lớn nhất.

A. x=-2, y=-4 B. x=-2, y=4
C. x=2, y=4 D. x=2, y=-4

Câu 10: Cho 3 số thực dương x, y, z thỏa mãn điều kiện: x+y+z=2. Tính giá trị lớn nhất của biểu thức: A=sqrt{x+y}+sqrt{y+z}+sqrt{z+x}

A. 1 B. 2sqrt{3}
C. sqrt{3} D.3sqrt{3}

II. Đáp án trắc nghiệm

1. B 2. D 3. C 4. D 5. A
6. A 7. A 8. C 9. C 10.B

Trên đây là tài liệu về các dạng bài tập Toán lớp 10 về chủ đề bất đẳng thức. Mời quý phụ huynh và các bạn học sinh tham khảo thêm một số tài liệu khác như: Giải bài tập Toán lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, ….. được cập nhật liên tục trên website.com.

Một số tài liệu liên quan tới bất đẳng thức khác:

Các phương pháp chứng minh bất đẳng thức

Bất đẳng thức Cosi

Giải bài tập trang 79 SGK Đại số 10: Bất đẳng thứcBack to top button
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button