Giáo Dục

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 8: Films


Bài tập tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 8

website.com xin gửi đến các bạn Bài tập trắc nghiệm trực tuyến tiếng Anh lớp 7 chương trình mới Unit 8: Films được sưu tầm và đăng tải dưới đây bao gồm các dạng bài thường gặp trong đề thi, rất hữu ích cho các học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị tốt nhất cho các bài học và bài thi môn Tiếng Anh lớp 7 về sau. Mời các bạn vào tham khảo.

Mời các em tham khảo thêm Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 7 Unit 7 và Unit 8 chương trình mới để ôn tập kỹ hơn cho Bài 7 và Bài 8, từ đó có kiến thức chuẩn bị cho kì thi học kì 2 sắp tới.

 • Find the word which has different sound in the part underlined.

 • 1.

 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.

 • 6.

 • 7.

 • 8.

 • 9.

 • 10.

 • Choose the correct adjectives.

 • 1. Are you……………………………..in football?

 • 2. The football match was quite…………………….. I enjoyed it.

 • 3. I had never expected to get the job. I was really……………..when I was offer it.

 • 4. It was really………………….. Afterwards everybody was very…………………………

 • 5. The journey took all day and night. They found it very…………………..

 • Choose the correct answer.

 • 1. I always feel …………… before examinations.

 • 2. He speaks English ……………

 • 3. It is an ………… book.

 • 4. He drove …………… and he had an accident

 • 5. We didn’t go out because it was raining ……………

 • 6. The football match was very ……………… I enjoyed it.

 • 7. She tried on the dress and it fitted her ……………

 • 8. He never has accidents because he always drives ……………

 • 9. He behaved ……………… towards his children.

 • 10. It’s too dark to see ………………

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button