Giáo Dục

Bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật

Bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật được thể hiện thế nào? Bản chất của pháp luật là gì? Hiểu bản chất của pháp luật sẽ giúp công dân chấp hành pháp luật tốt hơn. Cùng share-data.top.vn tìm hiểu bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật nhé.

1. Bản chất giai cấp và bản chất xã hội của pháp luật

1.1 Bản chất giai cấp của pháp luật

Pháp luật mang tính giai cấp.

Bản chất của pháp luật nhà nước Việt Nam mang tính giai cấp thể hiện ở chỗ, pháp luật phản ánh về ý chí nhà nước của giai cấp thống trị. Chủ thể ban hành pháp luật là nhà nước, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phải tuân theo thủ tục, trình tự mà nhà nước quy định.

Tính giai cấp của pháp luật còn biểu hiện ở mục đích điều chỉnh. Mục đích điều chỉnh của pháp luật trước hết là nhằm điều chỉnh về các mối quan hệ giữa các giai cấp và các tầng lớp trong xã hội. Do đó pháp luật được xem là yếu tố giúp điều chỉnh về mặt giai cấp các quan hệ xã hội nhằm hướng quan hệ xã hội phát triển theo một trật tự thích hợp nhất với ý chí của giai cấp thống trị.

1.2 Bản chất xã hội của pháp luật

Mọi quy phạm của pháp luật dù được cơ quan nhà nước nào ban hành đều nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội. Tính xã hội của quy phạm được thể hiện ngay ở khái niệm của nó: Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được áp dụng lặp đi lặp lại nhiều lần… Đã là quy tắc ứng xử chung thì đương nhiên sẽ mang tính xã hội.

Bên cạnh đó, bản chất xã hội của pháp luật còn thể hiện ở những điểm sau:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button