Biểu Mẫu

Báo cáo kết quả cài đặt ứng dụng Bluezone

Bluezone là một ứng dụng do Bộ Thông tin và Truyền thông, phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam phát hành chỉ dành riêng cho Android và iOS nhằm truy vết tiếp xúc và cảnh báo người nhiễm COVID-19. Sau đây là Báo cáo kết quả cài đặt ứng dụng Bluezone, mời các bạn tham khảo.

1. Báo cáo kết quả cài đặt ứng dụng Bluezone số 1

UBND TỈNH ………..

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:……….

……….., ngày ….tháng …năm …

BÁO CÁO NHANH

Kết quả cài đặt ứng dụng Bluezone đợt 1 và công tác thông tin, truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid – 19

Thực hiện Công văn số ….. ngày ………….của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ……….., Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone như sau:

1. Công tác thông tin, truyền thông

Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các địa phương triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone; Sở TT&TT ban hành Công văn số ………… ngày ………về việc phát sóng chương trình phát thanh phòng chống Covid – 19 trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã; Công văn số ….. ngày …..về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống Covid-19.

Theo báo cáo, tính đến 08h00 ngày ………, 100% các cơ quan, đơn vị đã có Công văn gửi các đơn vị, phòng, ban trực thuộc về công tác phòng, chống dịch COVID – 19, hướng dẫn CBCCVC cài đặt ứng dụng Bluezone. Đã có …….. người/điện thoại cài đặt, đạt ……..%, xếp thứ ….trong các tỉnh thành phố có tỷ lệ cài đặt cao nhất cả nước (Kèm theo Biểu thống kê toàn quốc).

Tuy nhiên, số lượng, tỷ lệ này còn rất thấp so với yêu cầu cần có 50% người/điện thoại cài đặt ứng dụng Bluezone.

2. Kết quả triển khai thực hiện của Sở Thông tin và Truyền thông

2.1. Công tác thông tin, tuyên truyền

Triển khai quy trình tuyên truyền diện rộng theo cấp độ 2. Khai thác toàn bộ hệ thống truyền thông nội bộ cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học,… Cập nhật hàng ngày, tổng hợp thông tin báo chí trong nước phản ánh về ……….., trong đó từ ngày 01/8 đến 07/8 đã có hơn 70 tin, bài của gần 20 cơ quan báo chí phản ánh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Công tác thông tin tuyên truyền được chủ động, tăng cường, huy động mọi nguồn lực để triển khai thực hiện, góp phần giúp các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh hiểu đúng về tình hình dịch bệnh và nắm được các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không hoang mang và chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

2.2. Công tác bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin

Đã triển khai nhắn tin trên zalo và SMS, trên mạng xã hội facebook cho người dân đề nghị cài đặt Bluzone và định kỳ nhắc lại. Bảo đảm cung cấp các dịch vụ về viễn thông, Internet, truyền hình tại khu vực cách ly để người dân trong khu vực cách ly chủ động nắm bắt các thông tin chính thống về dịch bệnh Covid – 19.

3. Kết quả tuyên truyền của hệ thống thông tin cơ sở

Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố đã kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; các đài truyền thanh cấp xã tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone, phát sóng 32 file âm thanh tuyên truyền về phòng, chống Covid-19.

4. Kinh nghiệm thực tiễn; Đề xuất, kiến nghị

– Hệ thống thông tin điện tử, mạng xã hội phát huy hiệu quả cao nhờ thông tin cập nhật theo thời gian thực. Một số trang fanpage có lượng người theo dõi lớn như: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh với ….. lượt người theo dõi; Thành phố ………..

+ Chỉ đạo những đơn vị quản lý những fanpage này tiếp tục tập trung thông tin chuyên môn trên mạng xã hội kịp thời;

+ Mỗi huyện, thành phố cần thiết lập và vận hành ít nhất 01 fanpage của địa phương như kinh nghiệm của thành phố ………..;

+ Cho phép Sở TT&TT thực hiện theo thẩm quyền định hướng, kiểm soát, phối hợp với một số fanpage (có lượng người theo dõi lớn) để truyền thông trên mạng xã hội những hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.

– Đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để thống nhất giải quyết các tình huống truyền thông phức tạp; kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo, quyết định./.

Nơi nhận:

– UBND tỉnh (BC);

– Các sở, ban, ngành tỉnh;

– Đài PTTH, Báo ……….., Cổng TTĐT tỉnh;

– UBND, Phòng VHTT các huyện, TP;

– Lãnh đạo Sở;

– Các phòng CM, VP, Trung tâm CNTT;

– Lưu: VT, TTBCXB (Loan).

KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC

2. Báo cáo kết quả cài đặt ứng dụng Bluezone số 2

Để góp phần bảo vệ cộng đồng trước đại dịch Covid 19, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bộ Y tế đã cho ra mắt ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần Bluezone do Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) chủ trì cùng một số doanh nghiệp công nghệ số tại Việt Nam phát triển. Ứng dụng được ra mắt vào 18/4/2020 và được đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai trong đợt bùng phát Covid-19 lần thứ hai tại Việt Nam.

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến ngày 22/9/2020, tổng lượt cài đặt toàn quốc là 22,9 triệu, tổng lượt đang hoạt động có số điện thoại là 17,7 triệu. 5 địa phương có tỷ lệ cài đặt Bluezone/tổng số smartphone cao nhất: Đà Nẵng, Quảng Trị, Hải Dương, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế (đạt trên 30%, riêng Đà Nẵng trên 40%); 5 địa phương có tỷ lệ cài đặt Bluezone/tổng số smartphone thấp nhất: Đồng Tháp, Bến Tre, Bạc Liêu, Tiền Giang, Trà Vinh (13%-16%); Tỷ lệ cài đặt với các nhà mạng: Viettel: 26,73%, Mobifone: 24,59%, Vinaphone: 22,11%, Vietnamobile: 9,25%. Ngay sau khi triển khai thực hiện, hệ thống truy vết của Bluezone đã phát huy hiệu quả. Từ ngày 12/8 đến ngày 05/9, từ 72 ca bệnh xác định được đưa vào tính toán (trong tổng số 146 ca nhiễm COVID-19 trên toàn quốc), hệ thống đã xác định được 1.920 người có tiếp xúc gần với ca nhiễm, ca nghi nhiễm để bổ sung cho danh sách truy vết truyền thống bằng biện pháp điều tra dịch tễ. Riêng tại Hải Dương đã xác định được 1.035 người có tiếp xúc gần với ca nhiễm, ca nghi nhiễm. Hải Dương là địa phương mà Bluezone truy vết được nhiều người tiếp xúc gần nhất.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, tính đến ngày 13/9, tỉnh Thái Nguyên xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố về số lượng cài đặt Bluezone là 270.626, đạt 27,07% tỷ lệ Bluezone có số điện thoại/ số smarphone. Trong đó có một số địa phương có tỷ lệ cài đặt Bluezone/tổng smarphone cao là Thành phố Thái Nguyên đạt 34,32%; thị xã Phổ Yên đạt 30,35 % và thành phố Sông Công đạt 30,24 %. Công tác thông tin, tuyên truyền, cuộc vận động triển khai Bluezone đã có sự vào cuộc từ các cơ quan Trung ương đến các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của ngành TT&TT và ngành Y tế cùng các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan thông tin, báo chí và các tổ chức đoàn thể khác. Đạt được kết quả đó là có sự chỉ đạo quyết liệt từ UBND tỉnh với sự tham mưu, đề xuất kịp thời các giải pháp, chỉ đạo hệ thống truyền thông trong tỉnh của Sở TT&TT.

Nhằm tiếp tục triển khai cài đặt và ứng dụng Bluezone trong thời gian tới cho phù hợp với tình hình mới, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đưa ra một số giải pháp cũng như định hướng phát triển ứng dụng này như: Tiếp tục tập trung quyết liệt đẩy mạnh cài đặt Bluezone để sẵn sàng cho tình huống xuất hiện vùng dịch tại địa phương; Khuyến cáo người nhập cảnh, du khách phải cài đặt Bluezone và khai báo y tế; Liên thông giữa 03 ứng dụng (Bluezone, NCOVI, VHD) để kiểm tra tình trạng khai báo y tế; phát triển, tối ưu mã nguồn, thuật toán và kiểm thử trên nhiều loại thiết bị để hoàn thiện, tăng độ chính xác của Bluezone…

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button