Biểu Mẫu

Biên bản đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022

Tải về

Biên bản đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022

Biên bản đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022 là mẫu biên được các cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng phổ biến. share-data.top.vn xin gửi tới các bạn mẫu biên bản đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ mới như sau.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Đại hội Công Đoàn Trường THPT Thới Lai

Lần thứ XII. Nhiệm kỳ 2017 – 2022

I. Thời gian: 7 giờ 30 ngày 22/07/2017

II. Địa điểm: Hội trường của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Thới Lai.

III. Thành phần:

1/ Bà Bùi Thị Phương, Phó CTCĐ ngành GD TP Cần Thơ;

2/ Toàn thể GV-CB-CNV trường THPT Thới Lai.

1. Đồng chí Huỳnh Hữu Thông – Ủy viên thường vụ, trưởng ban TC LĐLĐ thành phố.

2. Đồng chí Lương Hiển Vinh – Ủy viên ban chấp hành LĐLĐ thành phố, chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục đào tạo thành phố Cần Thơ.

Cùng sự hiện điện của các đồng chí trong Ban thường vụ Công đoàn ngành, các đồng chí đại biểu khách quý – là lãnh đạo các Ban ngành trong huyện, lãnh đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành giáo dục đào tạo thành phố; sự tham dự đầy đủ của các đồng chí trong Đảng ủy, trong Lãnh đạo đơn vị, trong Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2012-2017 và 99/107 đại biểu chính thức là đoàn viên CĐCS Trường THPT Thới Lai được triệu tập.

IV. Nội dung:

A. PHẦN NGHI THỨC: Ban tổ chức Đại hội

1. Chào cờ: hát Quốc ca – Lời 1.(Đ/c Phượng)

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự. (Đ/c Phượng)

3. Giới thiệu dự kiến và biểu quyết đoàn chủ tịch; Ban thư ký. (Đ/c Phượng)

+ Đoàn chủ tịch, gồm:

1) Đ/c Nguyễn Hữu Định, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường.

2) Đ/c Đồng Văn Khuyên, Phó hiệu trưởng nhà trường.

3) Đ/c Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch công đoàn cơ sở.

4) Đ/c Trương Thị Phương Anh, Trưởng ban Nữ công Công đoàn cơ sở.

5) Đ/c Nguyễn Thị Phượng, Phó bí thư đoàn trường.

+ Ban thư ký, gồm:

1) Đ/c Đào Thị Mỹ Hạnh. (Viết vào sổ Nghị quyết mới)

2) Đ/c Võ Thanh Mãi. (Soạn trên máy tính dự thảo nghị quyết Đại hội)

– Ban tổ chức bàn giao điều hành Đại hội cho Đoàn chủ tịch. (Đ/c Phượng)

B. PHẦN NỘI DUNG: Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội:

– Lời hứa của Đoàn chủ tịch trước đại hội (Đ/c Định)

1. Phát biểu khai mạc Đại hội. (Đ/c Đông)

2. Các đơn vị tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Đ/c Vinh+Đ/c Hữu Thông).

– Đoàn chủ tịch báo cáo số lượng đại biểu có mặt trong Đại hội là 99 (Đ/c Phượng)

3. Thông qua Chương trình làm việc; Nội quy, Quy chế làm việc của Đại hội. (Đ/c Phượng)

4. Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. (Đ/c Đông)

5. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2012-2017. (Đ/c P Anh)

6. Đoàn chủ tịch báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đoàn viên vào văn kiện đại hội và gợi ý thảo luận tại hội trường. Sau đó Đoàn chủ tịch tổng hợp và xin ý kiến đại hội biểu quyết thống nhất thông qua. (Đ/c Khuyên)

Đại hội đã bàn bạc chỉnh sữa và biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu:

+ Vận động 100% ĐV-NLĐ chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia đầy đủ các phong trào thi đua và các cuộc vận động do ngành và địa phương phát động. Không vi phạm pháp luật.

+ 100% tổ công đoàn tham gia góp vốn xoay vòng không lãi (theo kế hoạch); tham gia đóng góp quỹ “Tứ thân phụ mẫu” tại cơ quan (theo kế hoạch).

+ 100% Tổ chức mừng sinh nhật cho ĐV-NLĐ hàng năm. Thăm viếng gia đình và tứ thân phụ mẫu của ĐV-NLĐ lúc ốm đau, hiếu hỷ đầy đủ kịp thời.

+ Vận động 100% ĐV-NLĐ tham gia viết đề tài sáng kiến, đề tài khoa học kỷ thuật hoặc chuyên đề đổi mới phương pháp.

+ Vận động 100% ĐV-NLĐ đăng ký thi đua hàng năm. (thi đua Chính quyền và thi đua Công đoàn)

+ 100% Kết nạp Công Đoàn viên mới và cấp thẻ Công đoàn khi đủ điều kiện.

+ 100% Cán bộ Công đoàn, UBKT CĐ, Kế toán Công đoàn, Ban TTND tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ khi được triệu tập.

+ Họp BCH Công đoàn; Tổ chức sinh hoạt công đoàn định kỳ 1 lần/ tháng.

+ 100% ĐV-NLĐ tham gia các hoạt động do Công Đoàn tổ chức, phát động.

+ Giới thiệu 20 công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

+ Vận động trên 95% ĐV-NLĐ nữ đăng ký thi đua “Hai giỏi”; Phấn đấu đạt danh hiệu “Hai giỏi” các cấp hàng năm; Thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

+ CLB nữ công tổ chức sinh hoạt định kỳ (ít nhất 1 lần/ 2 tháng)

+ Vận động 100% ĐV-NLĐ tham gia các hoạt động xã hội: đóng góp quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” và tháng hành động “Vì trẻ em”; quỹ “Vì người nghèo” và các cuộc vận động khác đạt chỉ tiêu đề ra.

+ Hàng năm xây dựng, bổ sung và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn. Dự toán, quyết toán tài chính Công đoàn cơ sở đúng quy định.

+ Ban chấp hành Công đoàn, UBKT, Kế toán, Ban TTND thực hiện tự kiểm tra hồ sơ sổ sách (ít nhất 2 lần/năm). (Vào tháng 12 và tháng 5 hàng năm)

+ UBKT Công đoàn Kiểm tra thực hiện điều lệ; Kiểm tra tài chính công đoàn ít nhất (ít nhất 2 lần/ năm).

+ Ban chấp hành Công đoàn chỉ đạo Ban TTND kịp thời tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cơ quan theo quy định của pháp luật. (nếu có)

+ Hàng năm phấn đấu đạt danh hiệu thi đua: “Công đoàn vững mạnh Xuất sắc”.

+ Hàng năm phối hợp cùng chính quyền tổ chức Hội nghị công chức, viên chức; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có hiệu quả.

+ Hàng năm Ban chấp hành Công đoàn thương lượng, ký kết và thực hiện giao ước thi đua giữa chính quyền và Công đoàn; Quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành với thủ trưởng đơn vị.

+ Vận động 100% CCVCLĐ tham gia thực hiện phong trào “Xanh, sạch, đẹp”, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa, cơ quan văn minh an toàn.

+ 100% CCVCLĐ được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn.

+ Vận động 100% CCVCLĐ có kế hoạch học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động.

+ 100% Đăng ký tham dự tuyển sinh sau đại học ít nhất 3 giáo viên/năm; Trung cấp lý luận chính trị ít nhất: 1 Đảng viên/đợt.

+ Tham mưu, nhắc nhở thủ trưởng cơ quan Tổ chức kiểm tra sức khỏe tổng quát cho CCVCNV theo định kỳ hàng năm. (Kinh phí theo quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường)

+ Hàng năm phối hợp với chính quyền tổ chức Tết Trung thu và phát thưởng cho con của CCVCLĐ có thành tích học tập tốt trong năm học nhân dịp tết trung thu.

+ Tham mưu, vận động và cùng lãnh đạo cơ quan tổ chức tham quan học tập 1 lần/năm.

+ Vận động 100% viên chức tham gia thi Giáo viên giỏi các cấp và đạt cấp trường trên 15 giáo viên/năm; cấp thành phố phấn đấu 6 giáo viên/nhiệm kỳ.

+ Vận động 100% CCVCLĐ tham gia xây dựng thương hiệu trường THPT Thới Lai; Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia.

+ Hàng năm phấn đấu đạt danh hiệu thi đua: “Tập thể lao động Xuất sắc”.

7. Phát biểu chỉ đạo của Công đoàn cấp trên. (Đ/c Vinh)

– Đ/c Đông thay mặt Đại hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo!

8. Bầu cử BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. (Đ/c Định)

+ Đại diện Đảng ủy khai thông cơ cấu và số lượng nhân sự: 07. Biểu quyết số lượng (biểu quyết). (Đ/c Định)

+ Lập danh sách ứng cử viên 10: (Đ/c Định)

+ Biểu quyết thống nhất danh sách. (Đ/c Định)

+ Bầu ban bầu cử (biểu quyết). (Đ/c Định) Gồm 7 đồng chí sau:

1) Đ/c Phạm Chí Thuận, trưởng ban.

2) Đ/c Nguyễn Minh Khải, ủy viên.

3) Đ/c Trương Định Ngoan, ủy viên.

4) Đ/c Dương Thị Thanh Quý, ủy viên.

5) Đ/c Trương Hồng Thu Trang, ủy viên.

6) Đ/c Trần Thanh Hải, ủy viên.

7) Đ/c Đào Chiến, ủy viên.

– Đoàn chủ tịch báo cáo số lượng đại biểu có mặt trong Đại hội là 94 (Đ/c Phượng).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button