Biểu Mẫu

Biên bản thẩm định cơ sở lưu trú du lịch

Tải về

Mẫu số 08 – Biên bản thẩm định cơ sở lưu trú du lịch

share-data.top.vn xin giới thiệu tới các bạn Biên bản thẩm định cơ sở lưu trú du lịch được ban hành kèm theo Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL về hướng dẫn Luật Du lịch. Mẫu đơn bao gồm các thông tin: Địa chỉ, điện thoại, email… Mời các bạn tham khảo.

Nội dung của Biên bản thẩm định cơ sở lưu trú du lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
… … …, ngày … …tháng năm… ….

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH

Hôm nay, vào hồi….. giờ…… ngày…../…./…… Tổ thẩm định làm việc tại:

– Tên cơ sở lưu trú du lịch:

– Địa chỉ:……………………………

– Điện thoại:……………………………………….. – Fax:……………………………

– Email:…………………………………………….. -Website:……………………………

I. Thành phần:

– Tổ thẩm định:

1……………………………

2……………………………

– Đại diện cơ sở lưu trú du lịch:

1……………………………

2……………………………

II. Nội dung:

Sau khi được đại diện cơ sở lưu trú du lịch báo cáo tình hình cụ thể và cung cấp thông tin cần thiết, Tổ thẩm định ghi nhận:

1. Thông tin chung:

a) Tổng số người quản lý và nhân viên phục vụ:

Trực tiếp:

Gián tiếp:

Ban giám đốc:

Lễ tân:…………….Bếp:……….. Buồng:………… Bàn, bar:…….. Khác:………..

– Trình độ:

Trên đại học:…….Đại học:……Cao đẳng:……..Trung cấp:……………………….

Sơ cấp:……….. THPT:…………………Chứng chỉ khác:………………………….

– Được đào tạo nghiệp vụ (%):

– Được đào tạo ngoại ngữ (%):

b) Tổng vốn đầu tư đến thời điểm thẩm định:

c) Thời gian bắt đầu hoạt động:

d) Diện tích mặt bằng (m2)

đ) Diện tích mặt bằng xây dựng (m2):

e) Doanh thu (năm trước liền kề năm thẩm định – nếu có):

Trong đó:

Lưu trú:…………………… Nhà hàng:……………………… Khác:…………………………

g) Công suất buồng (năm trước liền kề năm thẩm định – nếu có) (%):

Cơ sở vật chất kỹ thuật:

a) Tổng số buồng:……………………………

b) Các loại buồng:……………………………

STT

Loại bung

Số lượng

Giá buồng (VND)

1

2

c) Dịch vụ trong cơ sở lưu trú du lịch:

III. Đánh giá của Tổ thẩm định:

Căn cứ Tiêu chuẩn Quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và hồ sơ đề nghị công nhận hạng của doanh nghiệp, Tổ thẩm định đã tiến hành rà soát, đánh giá về chất lượng cơ sở lưu trú du lịch. Biên bản này là kết quả ghi nhận công tác thẩm định, là cơ sở thống nhất kết quả giữa các thành viên trong Tổ thẩm định trình …….(1)…….. xem xét, quyết định công nhận hạng cho cơ sở lưu trú du lịch.

Buổi làm việc kết thúc vào hồi…… giờ…. ngày…./…../…..

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TM. TỔ THẨM ĐỊNH
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi:

(1) Tổng cục Du lịch (đối với hạng 4 sao trở lên); Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố… (đối với hạng từ 1-3 sao).

Biên bản thẩm định cơ sở lưu trú du lịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button