Giáo Dục

Bộ 14 đề thi học kì 2 lớp 1 sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021 – Đầy đủ các môn


Bộ 14 đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 27 là Đề thi cuối học kì 2 lớp 1 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh có đáp án và biểu điểm, ma trận được soạn theo 03 mức đúng quy định của bộ sách Cánh Diều, nhằm giúp quý thầy cô và các vị phụ huynh có thêm tài liệu hướng dẫn các bé ôn tập và củng cố các đề thi học kì 2 lớp 1.

I. Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 theo Thông tư 27 năm 2021

 • Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 theo Thông tư 27 năm 2020 – 2021
 • Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt theo Thông tư 27 năm 2021
 • Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán theo Thông tư 27 năm 2020 – 2021

II. Bộ 36 đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 27

 • Bộ 36 đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 27 – Tất cả các môn (05 bộ sách mới)

III. Đề thi học kì 2 lớp 1 sách Cánh Diều

1. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021 Đề số 1
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021 Đề số 2
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021 Đề số 3
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021 Đề số 4
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021 Đề số 5
 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021

2. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều

 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều năm 2020-2021 theo Thông tư 27
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều năm 2020-2021 theo Thông tư 27 – Đề 2
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều năm 2020-2021 theo Thông tư 27 – Đề 3
 • Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều năm 2020-2021 theo Thông tư 27 – Đề 4
 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều năm 2020-2021 theo Thông tư 27

3. Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

 • Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 – Đề 1
 • Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 – Đề 2
 • Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 – Đề 3
 • Đề thi Tiếng Anh lớp 1 học kì 2 sách Cánh Diều năm 2021 – Đề 4 (có file nghe)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button