Giáo Dục

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh sách Cánh Diều Tải nhiều


Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh Sách Cánh Diều hệ thống các kiến thức đã học bao gồm các đề kiểm tra học kì 1 lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh của bộ sách Cánh Diều được tải nhiều nhất, giúp các em có thật nhiều tài liệu để ôn thi cuối kì 1 lớp 1 đạt kết quả cao nhất.

Bản quyền thuộc về website.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán Sách Cánh Diều

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 1 (2 điểm): Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Bài 2 (2 điểm): Tính:

4 + 2 = …. 6 – 5 = …. 2 + 7 = …. 10 – 0 = …..
6 + 1 = …. 9 – 5 = ….  2 + 5 = ….  4 + 4 = ….

Bài 3 (2 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình bên có:

….hình chữ nhật

….hình tròn

….hình vuông

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Bài 4 (2 điểm): Viết dấu +, – vào chỗ chấm để có các phép tính đúng:

2 …. 3 = 5 7 … 4 = 3  2 …. 2 = 4
1 …. 7 = 8  9 … 2 = 7  5 …. 1 = 6

Bài 5 (2 điểm): Nối phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 1:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 1

Bài 2:

4 + 2 = 6 6 – 5 = 1 2 + 7 = 9 10 – 0 = 10
6 + 1 = 7 9 – 5 = 4  2 + 5 = 7 4 + 4 = 8

Bài 3:

Hình bên có: 10 hình chữ nhật; 5 hình tròn; 7 hình vuông

Bài 4:

2 + 3 = 5 7 – 4 = 3  2 + 2 = 4
1 + 7 = 8  9 – 2 = 7  5 + 1 = 6

Bài 5:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 - 2021 Đề số 1

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều - Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều - Đề 1

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh Sách Cánh Diều

Exercise 1: Read and color

1. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

It’s a red balloon

2.Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

It’s a green balloon

3.Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

It’s a blue balloon

4.Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

It’s an orange balloon

5.Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

It’s a brown balloon

Exercise 2: Write “b, c,d, e, k, r” to complete the words

1. _ o o k

4. _ o l l

2. _ r a y o n

5. _ o b o t

3. _ i t e

6. _ r a s e r

Exercise 3: Look at the picture and write “Yes” or “No”

1. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Is it a car?

_____, it is

2. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Is it a doll?

_____, it isn’t

3. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Is it a truck?

_____, it isn’t

4. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Is it a chair?

_____, it is

5. Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Is it a pen?

_____, it isn’t

-The end-

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1

Exercise 1: Read and color

Hướng dẫn làm bài:

Học sinh đọc và tô màu quả bóng bay theo như nội dung từng câu

Hướng dẫn dịch:

1. Nó là quả bóng màu đỏ

2. Nó là quả bóng màu xanh lá cây

3. Nó là quả bóng màu xanh da trời

4. Nó là quả bóng màu cam

5. Nó là quả bóng màu nâu

Exercise 2: Write “b, c,d, e, k, r” to complete the words

1. b o o k

1. d o l l

2. c r a y o n

2. r o b o t

3. k i t e

3. e r a s e r

Exercise 3: Look at the picture and write “Yes” or “No”

1. Yes

2. No

3. No

4. Yes

5. No

…………………………………………….

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều

 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021 Đề số 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021 Đề số 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021 Đề số 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021 Đề số 4
 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021 Đề số 5
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Cánh Diều

 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều – Đề 1
 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều – Đề 2
 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều – Đề 3
 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều – Đề 4
 • Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều – Đề 5
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Anh sách Cánh Diều

 • Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 – 2021 – Đề 1
 • Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 – 2021 – Đề 2
 • Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 1 học kì 1 năm 2020 – 2021 – Đề 3

Trên đây website.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh sách Cánh Diều Tải nhiều. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu:

Bài tập cuối tuần lớp 1

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Chân trời sáng tạo
 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 Kết nối tri thức

Sách Cánh Diều

 • Toán lớp 1 Cánh diều – Mới
 • Tiếng Việt lớp 1 Cánh diều
 • Giải SGK Tiếng Việt 1 sách Cánh Diều – Mới
 • Giải VBT Tiếng Việt 1 sách Cánh Diều – Mới
 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh Diều – Mới
 • Tiếng Anh lớp 1 Cánh diều – Mới
 • Giáo án sách Cánh Diều

Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Toán lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống – Mới
 • Giải VBT Tiếng Việt 1 sách Kết nối tri thức – Mới
 • Giải SGK Tiếng Việt 1 sách Kết nối tri thức – Mới
 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối tri thức – Mới
 • Giáo án Kết nối tri thức với cuộc sống

Sách Chân trời sáng tạo

 • Giải SGK Tiếng Việt 1 Chân trời sáng tạo – Mới
 • Giải VBT Tiếng Việt 1 Chân trời sáng tạo – Mới
 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 1 sách Chân trời sáng tạo – Mới
 • Tiếng Anh lớp 1 Chân trời sáng tạo – Mới
 • Giáo án sách Chân trời sáng tạo

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button