Giáo Dục

Bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn Lịch sử – Địa lý năm 2019 – 2020


website Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
㴨 TR   TR㴨     
Ă  2019 2020
ạch kiến thức,
năng

ố câu
số
điểm

ức 1

ức 2

ức 3

ức

Tổng

TQ

T

TQ

TQ

TQ

T

TQ

T

1. Buổi đầu dựng nước
giữ nước (khoảng m 700
TCN đến năm 179 TCN)

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0.5

2. n 1000 năm đấu tranh
giành độc lập (từ năm 179
TCN đến năm 938)

Số câu

1

1

1

Số điểm

1.0

1,0

2.0

3. Buổi đầu độc lập (từ
năm 938 đến năm 1009)

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0.5

4. Nước Đại Việt thời
(từ năm 1009 đến năm
1226)

Số câu

1

1

Số điểm

1.0

1,0

5. Nước Đại Việt thời Trần
(từ năm 1226 đến năm
1400)

Số câu

1

Số điểm

1,0

6. Dãy Hoàng Liên Sơn

Số câu

1

2

Số điểm

1.0

7. Trung du Bắc Bộ

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

1,0

8. Tây Nguyên

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

1,0

9. Đồng bằng Bắc Bộ

Số câu

1

Số điểm

1,0

Tổng

Số câu

2

1

6

Số điểm

2,0

2,0

1,0

,0

6,0

website Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Ầ .  
Khoanh vào chữ trước ý trả lời đúng
âu 1. Người đứng đầu nhà nước Văn Lang được gọi gì?
A. Vua Hùng B. Vua Đinh Tiên Hoàng
C. Vua Thái Tổ D. Vua Thái Tổ
âu 2. Ai người dẹp loạn 12 sứ quân “?
A. Trần Thủ Độ B.Đinh Bộ Lĩnh
C. Thái Tổ D. Hoàn
âu 3. Nối mốc thời gian với sự kiện sao cho phù hợp.
âu . Ngô Quyền dung kế để đánh giặc? Kết quả ra sao? Chiến thắng Bạch Đằng
ý nghĩa n thế nào đối với nước ta thời bấy giờ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
âu 5. sao Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa ra Thăng Long?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ầ . 㴨 Í
Khoanh vào chữ trước ý trả lời đúng
 TR㴨    Ỳ
Ă  2019 2020
ôn: ịch sử ịa lớp ề số 1
Thời gian: 0 phút

Cuộc khởi nghĩa của Ngô Quyền

Hai Trưng phất cờ khởi nghĩa

Năm 938

Hoàn lên ngôi vua

Năm 40

Năm 979

website Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
âu 1. Trung du Bắc Bộ đặc điểm gì?
A. Vùng núi với các đỉnh nhọn. B. Vùng núi với các đỉnh tròn, sườn dốc.
C. Vùng đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải D. Vùng đồi với các đỉnh nhọn.
âu 2. Thành phố nào nằm trên cao nguyên Lâm Viên, khí hậu quanh năm mát mẻ,
rừng thông, nhiều hoa quả rau xanh?
A. Thành phố Cần Thơ B. Thành phố Đà Nẵng
C. Thành phố Nha Trang D. Thành phố Đà Lạt
âu 3. Viết Đ vào trước câu đúng S vào trước câu sai.
Hoàng Liên Sơn dân tộc ít người như Mông, Dao, Thái…
Hoàng Liên Sơn dân tộc ít người như Mông, Dao, Ê-đê…
Hoàng Liên Sơn dân tộc ít người như Mông, Xê-đăng, Thái…
Hoàng Liên Sơn các dân tộc ít người sống tập trung thành các bản các bản
nằm cách xa nhau.
âu . Hãy kể tên một số nghề thủ công của người dân đồng bằng Bắc Bộ? Kể tên các
bước làm ra một sản phẩm gốm?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
âu 5. sao đỉnh Phan-xi-păng được gọi “nóc nhà” của Tổ Quốc?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ƯG DẪ Ấ BÀ  TR㴨   
Ă  2019-2020
ôn ịch sử ịa ớp
Ầ .  
âu 1. (0.5 điểm) A
âu 2. (0.5 điểm) B
âu 3. (1 điểm)

Bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn Lịch sử – Địa lý

Bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn Lịch sử – Địa lý năm học 2019 – 2020 theo Thông tư 22 là đề thi định kì cuối học kì 1 môn Sử, Địa lớp 4 có đáp án kèm theo. Mỗi Đề thi gồm 2 phần: trắc nghiệm, tự luận với nội dung bám sát chương trình học giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo.

Bộ đề thi học kì 1 lớp 4 mới nhất

 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 4 năm 2019 – 2020 theo Thông tư 22
 • Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2019 – 2020
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tin học năm 2019 – 2020
 • Bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn Khoa học năm 2019 – 2020

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 4 mới nhất:

 • Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 4 năm 2019 – 2020 đầy đủ các môn
 • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Khoa học lớp 4 năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Địa lý lớp 4 năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Lịch sử lớp 4 năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Tin học lớp 4 năm 2019 – 2020

Bộ đề thi học kì 1 lớp 4 môn Lịch sử – Địa lý năm 2019 – 2020 bao gồm 4 đề thi. Mỗi đề thi gồm 2 phần Địa lý và Lịch sử với có câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi giúp các em học sinh ôn tập, nắm được cấu trúc đề thi câu hỏi, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 lớp 4. Đề thi bao gồm bảng ma trận chi tiết các câu hỏi cho các thầy cô tham khảo nắm được cấu trúc ra đề thi cho các em học sinh.

Ngoài đề thi môn Sử, Địa bên trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được website.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button