Giáo Dục

Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm học 2019 – 2020


website Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ ĐỀ THI HỌC 1 LỚP 5 MÔN TOÁN
BÀI KIỂM TRA
CUỐI HỌC I LỚP 5 ĐỀ SỐ 1
Năm học: 2019 2020
Khoanh vào chữ cái đứng trước câu tr lời đúng:
Câu 1: Số thập phân 502, 467 đọc là: (MĐ1) (0,5 điểm)
A. Năm trăm linh hai phẩy bốn trăm sáu mươi bảy.
B. m trăm linh hai phẩy bốn sáu bảy.
C. m không hai phẩy bốn trăm sáu mươi bảy.
D. Năm trăm linh hai bốn trăm sáu mươi bảy.
Câu 2: Số nhất trong các số : 3,445; 3,454;3,455; 3,444 là: (MĐ1)
(0,5 điểm)
A. 3,445; B. 3,454; C. 3,455; D. 3,444
Câu 3: Số thập phân gồm có: Năm đơn vị, hai phần trăm được viết là: (MĐ1)
(0,5 điểm)
A. 5
B. 5,02 C. 5
D. 5,2
Câu 4: Giá trị của chữ số 5 trong số thập phân 879,457 g trị là: (MĐ2)
(0,5 điểm)
A.
5
10

B.
5
1000

C. 50 D.
5
100

Câu 5: Phân số thập phân
100
806

được viết thành số thập phân là: (MĐ2)
(0,5 điểm)
A. 8,6 B. 0,806 C. 8,60 D. 8,06
Câu 6 : Viết thành tỉ số phần trăm: 0,58 = …….. % (MĐ1) (0,5 điểm)
A. 5,8% B. 0,58% C. 58% D. 580%
Câu 7 : Kết quả của phép tính 516,40 350,28 : (MĐ2) (1 điểm)
A. 166,12 B. 16,612 C. 611,15 c. 16,612
Câu 8 Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 50g = kg (MĐ1) (0,5 điểm)
A. 50 000 kg B.0,05 kg C. 0,5kg D. 5kg
Câu 9: Phép tính nhân nhẩm 15,276 x 100 kết quả :(0,5 điểm)

website Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
(MĐ1)
A. 152,276 B. 1527 C. 1527,6 D. 0,15276
Câu 10 Tìm chữ số x, biết : 9,6×4 < 9,614 (MĐ1) (0,5đ)
A . x = 6 B . x = 0 C . x = 1 D . x = 9
Câu 11: Chu vi hình chữ nhật chiều dài
2
3

m chiều rộng
2
1

m là: (MĐ2)
(0,5 điểm)
A.
4
3

m B.
4
6

m C. 4 m D.
4
2

m
Câu 12: Diện tích hình tam giác độ dài đáy 7m, chiều cao 2,4 m là:(MĐ2)
(0,5 điểm)
A. 94m
2
, B. 16,8m
2
C. 8,4m
2
D. 84 m
Câu 13: Tìm x biết : (MĐ2) (1 điểm)
x

+ 256,5 = 786,89 42,6 :
x

= 12
……………………………... ………………………….……
……………………………. ……………………………...
……………………………. …….…………………..…….
……………………………. …….…………………..…….
Câu 14 : Giải bài toán : Lớp 5A 32 học sinh, trong đó số học sinh 10 tuổi chiếm
75%, còn lại học sinh 11 tuổi. Tính số học sinh 11 tuổi của lớp học đó.(MĐ3)
(2 điểm)
Bài giải
………………………………………..……………………………….…….
…………………………………….…………………………….………….
…………………………………….…………………………….………….
…………………………………….…………………………….………….
…………………………………….…………………………….……………
Câu 15 : Tính giá trị biểu thức (MĐ4) (1 điểm)
A = 156, 2 + 3,8 17,5 + 252,5 197) x (0,2 2 : 10) x 2001
____________________________________________________

website Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐÁP ÁN
Câu
2

Câu
3

Câu
4

Câu
5

Câu
6

Câu
7

Câu
8

Câu
9

D.
3,444

B.
5,02

D.

5
100

D.
8,06

C.
58%

A.
166,12

B.
0,05 kg

C.
1527,6

Câu 10

Câu 11

Câu 12

B . x = 0

C. 4 m

C. 8,4m
2

Câu 13: Tìm x biết : (MĐ2) (1 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm
a,
x

+ 256,5 = 786,89 b, 42,6 :
x

= 12
x

= 786,89 256,5
x

= 12 x 42,6
x

= 530,39
x

= 511,2
Câu 14 :
Bài giải
Tỉ số phần trăm của số học sinh 11 tuổi : (0,5)
100 % 75 % = 25 % (0,5 đ)
Số học sinh 11 tuổi : (0,5)
32 : 100 x 25 = 8 (học sinh) (0,5 đ)
Đáp số : 8 học sinh
Câu 15 : Tính giá trị biểu thức (MĐ4) (1 điểm)
A = (156, 2 + 3,8 17,5 + 252,5 197) x (0,2 2 : 10) x 2001
A = (156, 2 + 3,8 17,5 + 252,5 197) x (0,2 0,2) x 2001
= 160 72,7 x 0 x 2001
= 87,3 x 0 x 2001

Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán

Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm học 2019 – 2020 bao gồm đáp án và bảng ma trận đề thi các câu hỏi kèm theo sẽ giúp các em học sinh ôn tập, rèn luyện các dạng bài tập Toán chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô khi ra đề cho các em học sinh ôn tập.

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5

 • Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề 1
 • Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề 2
 • Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề 3
 • Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề 4
 • Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề 5
 • Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề 6
 • Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề 7
 • Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề 8
 • Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 5 – Đề 9

Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 5 mới nhất

 • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Tiếng việt lớp 5 năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Khoa học lớp 5 năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Địa lý lớp 5 năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Lịch sử lớp 5 năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 1 môn Tin học lớp 5 năm 2019 – 2020

Bộ Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm học 2019 – 2020 gồm 5 đề thi. Mỗi đề thi 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận hệ thống toàn bộ kiến thức đã học môn Toán lớp 5 Chương 1, Chương 2 và phần Hình học có đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em ôn tập nắm được cấu trúc đề thi, chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 sắp tới.

Ngoài đề thi môn Toán bên trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Toán 5. Những đề thi này được website.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì 1 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button