Giáo Dục

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Địa lý năm học 2018 – 2019


website Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ ĐỀ THI HỌC 2 MÔN ĐỊA LỚP 6
MA TN ĐỀ KIM HỌC II NM HỌC 2�ၜ8 2�ၜ9
Mn iểm t Đ
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Sáng tạo
Cộng
Định hướng
phát triển năng
lực học sinh
1. Sông hồ
Hiểu
được sự
khác nhau
giữa sông
hồ
Giá trị
sông ngòi
nước ta
Năng lực ghi
nhớ
Số câu
½
1/2
1
Số điểm
1,5
1,5
3
Tỉ lệ %
15
15
30
2. Biển và đại dương
Biết được
độ muối
trung bình
của nước
biển đại
dương
Hiểu được
độ muối
trong các
biển không
giống nhau
Năng lực
nhận biết
Số câu
1/2
1/2
1
Số điểm
1
1
2
Tỉ lệ %
10
10
20
3. Đất. Các nhân t
hình thành đất
Biết được
các nhân tố
hình thành
đất
Năng lực
nhận biết, ghi
nhớ
Số câu
1
1
Số điểm
2
2
Tỉ lệ %
20
20
4. Lớp vỏ sinh vật. Các
nhân tố ảnh hưởng đến
sự phân bố thực, động
vật trên Trái Đất
Những
ảnh hưởng
của con
người đến
sự phân bố
thực vật
động vật
trên trái đất
Năng lực vận
dụng, liên hệ
thực tế
Số câu
1
1
Số điểm
2
2
Tỉ lệ %
20
20
5. Thời tiết, khí hậu,
nhiệt độ không khí
Tính
nhiệt đ
-Kĩ năng thực
hành

website Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TB ngày
Số câu
1
1
Số điểm
1
1
Tỉ lệ %
10
10
Số câu
½+1
½+1
½+1
5
Tổng điểm
3
3
3
ၜ�
T lệ%
3�%
3�%
3�%
ၜ�%
ၜ��

website Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC 2 MÔN ĐỊA LÝ LỚP 6 ĐỀ
ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu ၜ (2điểm) Độ muối trung bình của nước biển đại dương bao nhiêu? Độ muối
trong các biển không giống nhau tùy thuộc vào các yếu tố nào?
Câu 2 (3,5 điểm) Sông và hồ khác nhau như thế nào? Nêu giá trị kinh tế của sông ngòi
nước ta?
Câu 3 (2 điểm) Đất được hình thành rừ những nhân tố nào?
Câu 4 (1,5 điểm)Nêu những ảnh hưởng của con người đến sự phân bố thực vật động vật
trên trái đất?
Câu 5 (1 điểm) Nội, người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ được 20
o
C, lúc 13 giờ được 24
o
C lúc
21 giờ được 22
o
C. Hỏi nhiệt độ trung bình của ngày hôm đ bao nhiêu ?
ĐP N ĐỀ KIM TA HỌC II NM HỌC 2�ၜ8 2�ၜ9
HƯỚNG DẪN CHẤM
(Hướng dẫn chấm .. trang)
1/ Học sinh trả lời theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản như trong hướng dẫn
chấm, thì vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn quy định.
2/ Việc chi tiết ha điểm số (nếu c) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với hướng
dẫn chấm được thống nhất trong tổ chấm kiểm tra.
3/ Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm toàn bài tối đa là
10,0 điểm.
ĐIM
1
1
0,75
0,75
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,75
0,5
0,75

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Địa lý

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Địa lý năm học 2018 – 2019 có đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Địa lý lớp 6 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh.

Đề thi môn Địa lý lớp 6 học kỳ 2 có đáp án bao gồm 4 đề thi giúp các em nắm được cấu trúc đề thi, ôn luyện giải chuẩn bị cho các bài thi học kì 2 lớp 6. Mời các em tham khảo chi tiết.

Đề thi học kì 2 lớp 6 mới nhất: 2018 – 2019

  • Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 năm học 2018 – 2019
  • Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2018 – 2019
  • Đề thi học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 6 năm học 2018 – 2019
  • Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 năm học 2018 – 2019
  • Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 6 năm học 2018 – 2019
  • Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 năm học 2018 – 2019
  • Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 6 năm 2018 – 2019
  • Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 6 năm học 2018 – 2019
  • Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Giáo dục công dân năm học 2018 – 2019
  • Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Công nghệ năm học 2018 – 2019

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 6 các môn Toán, Văn, Sử, Địa, Vật Lý, Tiếng Anh và các dạng bài ôn tập môn Ngữ Văn 6, và môn Toán 6. Những đề thi này được website.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường THCS trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 6 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button