Giáo Dục

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng


Chuyên đề Toán học lớp 7: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng được website sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 7 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

A. Lý thuyết

Cho hình vẽ

Bạn đang xem: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

chuyên đề toám 7

+ Hai cặp góc so le trong

∠A4 và ∠B2; ∠B3 và ∠A1

+ Bốn cặp góc đồng vị

∠A2 và ∠B2; và ∠A3 và ∠B3; ∠A4 và ∠B4; ∠A1 và ∠B1

+ Hai cặp góc trong cùng pha

∠A1 và ∠B2; ∠A4 và ∠B3

Quan hệ giữa các cặp góc

Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

+ Hai góc so le trong còn lại bằng nhau

+ Hai góc đồng vị bằng nhau

+ Hai góc trong cùng phía bù nhau

Ví dụ: chuyên đề toám 7

chuyên đề toám 7

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Bài 1: Cho hình vẽ sau:

Trắc nghiệm: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Chọn phát biểu đúng:

Trắc nghiệm: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Trắc nghiệm: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Chọn đáp án B.

Bài 2: Chọn một cặp góc đồng vị trong hình vẽ sau:

Trắc nghiệm: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Trắc nghiệm: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Chọn đáp án D.

Bài 3: Chọn một cặp góc so le trong trong hình vẽ sau:

Trắc nghiệm: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Trắc nghiệm: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Chọn đáp án A.

Bài 4: Nếu đường thẳng cắt hai đường thẳng và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

A. Hai góc trong cùng phía bằng nhau

B. Hai góc đồng vị bằng nhau

C. Hai góc so le trong còn lại có tổng bằng 120°

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Nếu đường thẳng cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì: hai góc đồng vị bằng nhau.

Chọn đáp án B.

Bài 5: Cho hình vẽ sau:

Trắc nghiệm: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Có bao nhiêu cặp góc đồng vị:

A. 4 B. 12 C. 8 D. 16

Các cặp góc đồng vị là:

Trắc nghiệm: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Chọn đáp án D.

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Vẽ đường thằng a cắt đường thẳng b, c theo thứ tự tại B, C. Đánh số các góc tại đỉnh B và đỉnh C rồi viết tên hai cặp góc so le, bốn cắp góc đồng vị

Đáp án

Trắc nghiệm: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Bài 2: Xét hai đường thẳng xy và BC trong hình, hãy cho biết:

a) Góc nào so le trong, góc nào trong cùng phía với góc C?

b) Góc nào so le trong, góc nào trong cùng phía, góc nào đồng vị với góc A.

Đáp án

Trắc nghiệm: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Trên đây website đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 7: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 7, Giải bài tập Toán lớp 7, Giải VBT Toán lớp 7 mà website tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button