Pháp Luật

Các loại tài sản chung của vợ chồng 2021

Sau khi kết hôn, tài sản là những vật chất mà vợ chồng có được và cùng nhau dựng xây khối tài sản đó. Tuy nhiên, tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng là như thế nào? Bài viết này share-data.top.vn sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

1. Khái niệm tài sản chung của vợ chồng

Tài sản chung của vợ chồng là những vật, lợi ích vật chất được làm, phát sinh và đóng góp chung trong thời kỳ hôn nhân, thuộc sở hữu chung của vợ chồng

2. Các loại tài sản chung của vợ chồng

Theo quy định tại Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì tài sản chung của vợ chồng bao gồm:

Như vậy, tài sản chung của vợ chồng bao gồm những tài sản:

  • Tài sản được tạo ra, thu nhập do lao động
  • Do sản xuất kinh doanh
  • Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng
  • Thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân
  • Quyền sử dụng đất sau khi kết hôn…

3. Việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Theo quy định tại Điều 38 Luật hôn nhân và gia đình 2014 thì việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân được quy định như sau:

Theo đó, trong thời kỳ hôn nhân 2 vợ chồng có thể thỏa thuận với nhau để chia tài sản chung, chia một phần tài sản hay toàn bộ tài sản là do sự thỏa thuận của vợ chồng. Việc thỏa thuận phải được lập thành văn bản có công chứng. Bên cạnh đó pháp luật còn quy định về hậu quả của việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân tại Điều 14 Nghị định 126/2014/NĐ-CP như sau:

Như vậy, sau khi chia tài sản chung nếu vợ chồng không có thỏa thuận gì khác thì phần tài sản và những hoa lợi, lợi tức có được từ tài sản đã chia đó là tài sản riêng của vợ chồng. Còn nếu như tài sản không xác định được là do thu nhập hay hoa lợi lợi tức phát sinh từ tài sản riêng thì được coi là tài sản chung.

4. Xác định tài sản riêng của vợ chồng trong hôn nhân

Theo quy định tại Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình 2014:

Theo đó, tài sản riêng của vợ chồng là

  • Tài sản có trước khi kết hôn
  • Tài sản được thừa kế riêng, tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân
  • Tài sản được chia riêng theo thảo thuận vợ chồng
  • Tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu mà pháp luật quy định thuộc sở hữu riêng
  • Tài sản được hình thành từ tài sản riêng, hoa lợi lợi tức từ tài sản riêng của vợ chồng.

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Biên bản thỏa thuận chia tài sản chung, Mẫu biên bản nhập tài sản riêng thành tài sản chung từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang share-data.top.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button