Biểu Mẫu

Cách viết giấy đề nghị tạm ứng

Tải về

Cách ghi giấy đề nghị tạm ứng tiền

Giấy đề nghị tạm ứng là mẫu giấy của cá nhân gửi lên thủ trưởng đơn vị về việc xin tạm ứng tiền lương hoặc tạm ứng tiền phí đi công tác để giải quyết và thực hiện cho nhân viên ứng tiền. Để viết giấy đề nghị tạm ứng tiền theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng

2. Đối tượng lập, mục đích lập giấy đề nghị tạm ứng

– Đối tượng lập: Là người lao động trong doanh nghiệp khi có nhu cầu tạm ứng

– Mục đích tạm ứng: Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ: mua vật tư, hàng hóa, đi công tác…

– Trình tự ký duyệt: Người lao động lập => Trưởng bộ phận ký => Kế toán trưởng ghi ý kiến và ký => Giám đốc duyệt.

3. Cách viết giấy đề nghị tạm ứng

  • Góc trên cùng bên trái: Ghi tên đơn vị, tên bộ phận.
  • Người xin tạm ứng phải ghi rõ họ và tên, đơn vị, bộ phận, số tiền cần tạm ứng
  • Lý do xin tạm ứng: Ghi rõ mục đích sử dụng tiền tạm ứng: Tiền công tác phí, mua văn phòng phẩm, tiếp khách…
  • Thời hạn thanh toán: Ghi rõ ngày, tháng hoàn lại số tiền tạm ứng

Giấy đề nghị tạm ứng được lập sau đó chuyển cho kế toán trưởng xem xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc duyệt chi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button