Giáo Dục

Câu ghép trong tiếng Anh lớp 7


Câu ghép Tiếng Anh

Câu ghép trong tiếng Anh lớp 7 – Compound sentences do website.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến bám sát ngữ pháp trong Tiếng Anh 7 mới đi kèm đáp án. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Câu ghép trong tiếng Anh lớp 7

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Lý thuyết câu ghép trong tiếng Anh

1. Định nghĩa câu ghép

– Là câu có 2 hay nhiều mệnh đề độc lập về ý nghĩa

– Được kết nối với nhau bởi một liên từ kết hợp hay còn gọi là liên từ đẳng lập như and, or, but, so, …

2. Cấu trúc

Mệnh đề 1 + (,) + mệnh đề 2

3. Các liên từ phổ biến

– And (và): dùng để bổ sung thêm thông tin

– Or (hoặc): dùng khi có sự lựa chọn

– But (nhưng): dùng để nối 2 mệnh đề mang ý nghĩa trái ngược, đối lập nhau

– So (nên/vì vậy mà/vì thế mà/ vậy nên): dùng để nói về một kết quả của sự việc được nhắc đến trước đó

II/ Bài tập vận dụng

Exercise 1: Circle the correct answer

1. My sister is a nurse (and/ but) she works in a dental clinic.

2. My teeth hurt, (so/ or) I make an appointment with the dentist.

3. The couple want to go to the musical, (but/ so) there aren’t any tickets left.

4. Stop listening to rock music through earphones (or/ and) you will have earache.

5. Eating too much sugar is bad for your teeth, (so/ and) it causes obesity.

6. The laptop suddenly stops working, (but/ so) I cannot finish my work on time.

7. There are many people passing by (and/ but) only few people drop in the restaurant.

8. The doctor advises people to drink enough water, (and/ so) do exercises regularly.

9. My neighborhood is peaceful, (but/ so) sometimes there are several cases of petty crime.

10. My boyfriend asked me out (and/ but) I was sick.

Exercise 2: Fill in each blank with the correct conjunction: if, so, and, but.

1. Do more exercise ___________ you want to lose weight.

2. I have a lot of homework to do this evening, ___________ I don’t have time to ___________ watch the football match.

3. Eat more vegetables, ___________you will feel healthier.

4. Take up a new hobby ___________ you’ll have some new friends.

5. Eat more fish, ___________ you will be smarter.

6. He has toothache ___________ he still eats a lot of sweets and cakes.

Exercise 3: Make compound sentences by joining the two simple sentences. Use “and/ but/ so”

1. It takes a lot of time to cure this disease. You need to be extremely patient

2. Anne is a gorgeous girl. She has a pleasant personality.

3. It is raining hard. We postpone our boat trip.

4. He dreams of being the best student. He never studies hard.

5. My bicycle is broken. I have to take the bus to school.

III/ Đáp án bài tập vận dụng

Exercise 1: Circle the correct answer

1. My sister is a nurse (and/ but) she works in a dental clinic.

2. My teeth hurt, (so/ or) I make an appointment with the dentist.

3. The couple want to go to the musical, (but/ so) there aren’t any tickets left.

4. Stop listening to rock music through earphones (or/ and) you will have earache.

5. Eating too much sugar is bad for your teeth, (so/ and) it causes obesity.

6. The laptop suddenly stops working, (but/ so) I cannot finish my work on time.

7. There are many people passing by (and/ but) only few people drop in the restaurant.

8. The doctor advises people to drink enough water, (and/ so) do exercises regularly.

9. My neighborhood is peaceful, (but/ so) sometimes there are several cases of petty crime.

10. My boyfriend asked me out (and/ but) I was sick.

Exercise 2: Fill in each blank with the correct conjunction: if, so, and, but.

1. Do more exercise _____if______ you want to lose weight.

2. I have a lot of homework to do this evening, ______so_____ I don’t have time to watch the football match.

3. Eat more vegetables, ______and_____you will feel healthier.

4. Take up a new hobby _______and____ you’ll have some new friends.

5. Eat more fish, _____and______ you will be smarter.

6. He has toothache ______but_____ he still eats a lot of sweets and cakes.

Exercise 3: Make compound sentences by joining the two simple sentences.

1. It takes a lot of time to cure this disease, so you need to be extremely patient

2. Anne is a gorgeous girl, and she has a pleasant personality.

3. It is raining hard, so we postpone our boat trip.

4. He dreams of being the best student, but he never studies hard.

5. My bicycle is broken,so I have to take the bus to school.

Trên đây website đã giới thiệu tới các bạn Câu ghép trong tiếng Anh lớp 7. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên website.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến…

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 7, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 7 sau: Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 7. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button