Giáo Dục

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 21 – Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ 19


Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 21

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 21 – Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ 19 được thư viện đề thi website.com chọn lựa và đăng tải, hi vọng sẽ giúp các bạn ôn tập kiến thức hiệu quả. Chúc các bạn học tốt.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 17 – Chiến tranh thế giới thứ hai

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 19 – Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược từ 1858 – 1873

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 20

Bài 21. Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX (11 câu)

Câu 1: Phái chủ chiến đứng đầu là Tôn Thất Thuyết tổ chức cuộc phản công quân Pháp ở Kinh thành Huế và phát động phong trào Cần Vương dựa trên cơ sở:

a. có sự đồng tâm nhất trí trong hoàng tộc.

b. có sự ủng hộ của triều đình Mãn Thanh.

c. có sự ủng hộ của binh lính

d. có sự ủng hộ của nhân dân và quan lại chủ chiến.

Câu 2: Cuộc phản công quân Pháp tại kinh thành Huế diễn ra vào:

a. Đêm 4 rạng ngày 5 tháng 5 năm 1885.

b. Đêm 4 rạng ngày 5 tháng 6 năm 1885.

c. Đêm 4 rạng ngày 5 tháng 7 năm 1885.

d. Đêm 4 rạng ngày 5 tháng 8 năm 1885.

Câu 3: Trước khi trở thành lãnh tụ của khởi nghĩa, Phan Đình Phùng đã giữ chức vụ gì trong triều đình:

a. Tri huyện.

b. Thừa biện Bộ Lễ.

c. Quan Ngự sử

d. Thượng thư Bộ Binh.

Câu 4: Nguyên nhân bùng nổ của phong trào Yên Thế:

a. Muốn giúp vua cứu nước.

b. Vì bị vua quan phong kiến áp bức nặng nề.

c. Muốn lật đổ vương triều nhà Nguyễn.

d. Căm thù Pháp,chống Pháp để bảo vệ cuộc sống tự do.

Câu 5: Nguyên nhân bùng nổ của phong trào Cần Vương:

a. Muốn giúp vua cứu nước.

b. Vì bị vua quan phong kiến áp bức nặng nề.

c. Muốn lật đổ vương triều nhà Nguyễn.

d. Căm thù Pháp,chống Pháp để bảo vệ cuộc sống tự do.

Câu 6: Phong trào nào sau đây không được xem là phong trào Cần Vương:

a. Khởi nghĩa Ba Đình

b. Khởi nghĩa Bãi Sậy

c. Khởi nghĩa Hương Khê

d. Khởi nghĩa Yên Thế

Câu 7: Trong các phong trào chống Pháp cuối thế kỷ XIX đầu XX, phong trào kéo dài lâu nhất là:

a. Khởi nghĩa Ba Đình

b. Khởi nghĩa Bãi Sậy

c. Khởi nghĩa Hương Khê

d. Khởi nghĩa Yên Thế

Câu 8: Phong trào nào sau đây được xem là phong trào Cần Vương tiêu biểu:

a. Khởi nghĩa Ba Đình

b. Khởi nghĩa Bãi Sậy

c. Khởi nghĩa Hương Khê

d. Khởi nghĩa Yên Thế

Câu 9: Phong trào Cần Vương diễn ra trong thời gian:

a. 1885-1895

b. 1880-1895

c. 1885-1896

d. 1885-1895

Câu 10: Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 – 1892) là:

a. Đinh Gia Quế về sau là Nguyễn Thiện Thuật

b. Phan Đình Phùng.

c. Hoàng Hoa Thám.

d. Phạm Bành và Đinh Công Tráng

Câu 11: Người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896) là:

a. Đinh Gia Quế về sau là Nguyễn Thiện Thuật

b. Phan Đình Phùng.

c. Hoàng Hoa Thám.

d. Phạm Bành và Đinh Công Tráng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button