Giáo Dục

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 13


Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

website xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 – Phần 13 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 11

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 12

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 14

 • Câu 1:
  Lai kinh tế là

 • Câu 2:
  Trong chăn nuôi, người ta sử dụng phương pháp chủ yếu nào để tạo ưu thế lai?

 • Câu 3:
  Để tạo ưu thế lai ở cây trồng người ta dùng phương pháp chủ yếu nào sau đây?

 • Câu 4:
  Ưu thế lai biểu hiện như thế nào qua các thế hệ

 • Câu 5:
  Để tạo ưu thế lai, khâu quan trọng đầu tiên là

 • Câu 6:
  Ngày nay, nhờ kĩ thuật giữ tinh đông lạnh, thụ tinh nhân tạo và kĩ thuật kích thích nhiều trứng rụng một lúc để thụ tinh, việc tạo con lai kinh tế có nhiều thuận lợi đối với các vật nuôinào sau đây?

 • Câu 7:
  Muốn duy trì ưu thế lai trong trồng trọt phải dùng phương pháp nào?

 • Câu 8:
  Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở con lai của phép lai nào sau đây?

 • Câu 9:
  Tại sao ở nước ta hiện nay phổ biến là dùng con cái thuộc giống trong nước, con đực cao sản thuộc giống nhập nội để lai kinh tế?

 • Câu 10:
  Phép lai nào dưới đây gọi là lai kinh tế?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button