Giáo Dục

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 18


Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

website xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 – Phần 18 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 15

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 18

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 16

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 17

 • Câu 1:
  Sinh vật sinh trưởng và phát triển thuận lợi nhất ở vị trí nào trong giới hạn sinh thái?

 • Câu 2:
  Giới hạn sinh thái là gì?

 • Câu 3:
  Các nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố sinh thái vô sinh?

 • Câu 4:
  Cơ thể sinh vật được coi là môi trường sống khi

 • Câu 5:
  Vì sao nhân tố con người được tách ra thành một nhóm nhân tố sinh thái riêng?

 • Câu 6:
  Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái, thì chúng có vùng phân bố như thế nào?D. Có vùng phân bố hẹp hoặc hạn chế.

 • Câu 7:
  Khi nào các yếu tố đất, nước, không khí, sinh vật đóng vai trò của một môi trường?

 • Câu 8:
  Khi nào các yếu tố của môi trường như đất, nước, không khí, sinh vật đóng vai trò của một nhân tố sinh thái?

 • Câu 9:
  Cá chép có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ là: 2oC đến 44oC, điểm cực thuận là 28oC. Cá rô phi có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ là: 5oC đến 42oC, điểm cực thuận là 300C. Nhận định nào sau đây là đúng?

 • Câu 10:
  Khi chuyển những sinh vật đang sống trong bóng râm ra sống nơi có cường độ chiếu sáng cao hơn thì khả năng sống của chúng như thế nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button