Giáo Dục

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 28


Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

website xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 – Phần 28 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 26

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 27

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 29

 • Câu 1:
  Dòng năng lượng trong chuỗi thức ăn, năng lượng khởi đầu trong sinh giới được lấy từ đâu?

 • Câu 2:
  Trong chuỗi thức ăn sau: Cây cỏ → Bọ rùa → Ếch → Rắn → Vi sinh vật thì rắn là:

 • Câu 3:
  Cho chuỗi thức ăn đơn giản còn để chỗ trống sau: Cây gỗ → (………..)→ Chuột → Rắn → Vi sinh vật. Loài nào sau đây điền vào chỗ trống là hợp lí nhất

 • Câu 4:
  Trong chuỗi thức ăn, sinh vật sản xuất là loài sinh vật nào sau đây?

 • Câu 5:
  Sinh vật tiêu thụ gồm những đối tượng nào sau đây?

 • Câu 6:
  Sinh vật ăn thịt là

 • Câu 7:
  Năm sinh vật là: Trăn, cỏ, châu chấu, gà rừng và vi khuẩn có thể có quan hệ dinh dưỡng theo sơ đồ nào dưới đây?

 • Câu 8:
  Lưới thức ăn là

 • Câu 9:
  Sinh vật nào là mắt xích cuối cùng trong chuỗi thức ăn hoàn chỉnh?

 • Câu 10:
  Các hình thức khai thác thiên nhiên của con người thời nguyên thuỷ là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button