Giáo Dục

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 8


Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

website xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 – Phần 8 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 6

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 7

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 9

 • Câu 1:
  Để nhận được mô non, cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh hoàn toàn giống với cơ thể gốc, người ta phải thực hiện

 • Câu 2:
  Người ta tách mô phân sinh (từ đỉnh sinh trưởng hoặc từ tế bào lá non) nuôi cấy trong môi trường nào để tạo ra mô sẹo?

 • Câu 3:
  Hãy chọn phương án sai: Phương pháp vi nhân giống ở cây trồng và nhân bản vô tính ở động vật có nhiều ưu việt hơn so với nhân giống vô tính bằng cách: giâm, chiết, ghép.

 • Câu 4:
  Trong 8 tháng từ một củ khoai tây đã thu được 2000 triệu mầm giống đủ trồng cho 40 ha. Đây là kết quả ứng dụng của lĩnh vực công nghệ nào?

 • Câu 5:
  Trong kĩ thuật cấy gen, ADN tái tổ hợp được hình thành bởi:

 • Câu 6:
  Kĩ thuật gen là gì?

 • Câu 7:
  Công nghệ gen là gì?

 • Câu 8:
  Những thành tựu nào dưới đây không phải là kết quả ứng dụng của công nghệ gen?

 • Câu 9:
  Ngành công nghệ sử dụng các tế bào sống và quá trình sinh học để tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người là ngành

 • Câu 10:
  Ngành công nghệ nào là công nghệ cao và mang tính quyết định sự thành công của cuộc cách mạng sinh học?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button